Aktuality

Pečovatelská služba versus osobní asistence

Asistence

Vybíráte terénní službu a nevíte, jaký je mezi nimi rozdíl? Přečtěte si článek a zjistěte, která ze služeb je pro vás vhodnější.

Pečovatelská služba versus osobní asistence

Osobní asistence i pečovatelská služba jsou v zákonu o sociálních službách definované jako služby určené osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Obě služby nabízejí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, s hygienou, při poskytnutí stravy, se zajištěním chodu domácnosti a pomáhají zprostředkovat kontakt se společenským prostředím. Obě sociální služby jsou hrazeny přímo klientem. Ceny se pohybují do 130 Kč za hodinu. K jejich úhradě je možné využít sociální dávku příspěvek na péči, kterou vyplácí úřad práce. Přesto se ale v určitých ohledech liší. 

 

Pečovatelská služba 

- Poskytuje se v domácím prostředí ale lze ji využívat i v ambulantní formě v některém ze zařízení sociálních služeb.

- Poskytuje se pouze v předem určeném a vymezeném čase. 

- Pečovatel/ka se nevěnuje aktivizačním činnostem ani nácviku a upevňování dovedností klienta či klientky (někteří poskytovatelé nabízí tyto činnosti v rámci fakultativních činností za příplatek).

 

Více o pečovatelské službě ŽIVOTa 90 se dozvíte ZDE.

 

Osobní asistence 

- Poskytuje se v domácím prostředí ale i všude tam, kde klient/ka pomoc potřebuje.

- Je možné ji využívat během celého dne (včetně víkendů a svátků), bez časového omezení. 

- Péče o klienta/klientku není omezena vyjmenovanými úkony, ale je poskytována při činnostech, které daná osoba potřebuje. 

- Asistent/ka pomáhá i při vyřizování záležitostí na úřadech, u lékařů apod.  

- Součástí jsou vzdělávací, aktivizační činnosti a pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností. 

- Nabízí i pomoc s obnovením nebo upevněním vztahu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění (asistent/ka vás vezme vás na procházku, za kamarády, na výstavu...) 

 

Osobní asistenci v ŽIVOTě 90 neposkytujeme, ale rádi vám s jejím výběrem pomůžeme v našem poradenském centru nebo na čísle: 778 888 022 (po-pá mezi 8. a 15. hod). V našich poradnách také nabízíme pomoc s orientací v sociálním systému a sociálních službách.  

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.