Aktuality

Změny v ošetřovném

ŽIVOT 90

Od 1. 1. 2022 došlo ke změně, která rozšiřuje okruh osob, které mohou ošetřovné čerpat a také ke změně délky přechozí hospitalizace u dlouhodobého ošetřovného.

Změny v ošetřovném

Dosud měl nárok na ošetřovné pouze zaměstnanec, který pečoval o jiného člena žijícího ve společné domácnosti. Od nového roku se ale okruh lidí, kteří mohou ošetřovné čerpat, rozšiřuje. 

„Podmínku společné domácnosti totiž nebude muset splňovat zaměstnanec, který ošetřuje příbuzného v linii přímé, dále ten, který pečuje o sourozence, manžela/manželku, registrovaného partnera či registrovanou partnerku nebo rodiče manželů či registrovaných partnerů.“ Vždy se ale musí jednat o zaměstnance s účastí na nemocenském pojištění, který pečuje o osobu, u které o nutnosti péče rozhodl lékař.  

„Zaměstnanec, který bude pečovat, předkládá vyplněný tiskopis svému zaměstnavateli, čímž má zároveň omluvenou absenci v zaměstnání. Dávku následně vyplácí správa sociálního zabezpečení – na tomto postupu se nic neměnilo a platí stále. Stejná zůstává i výše této dávky z nemocenského pojištění – činí 60 % denního vyměřovacího základu zaměstnance, který o ošetřovné žádá.“

Dále došlo od nového roku ke změně délky předchozí hospitalizace u dlouhodobého ošetřovného. „Od roku 2022 bude za ošetřovanou osobu v rámci dlouhodobého ošetřovného považovaná fyzická osoba, u které došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň čtyři kalendářní dny po sobě jdoucí.“ Doteď bylo nutné, aby hospitalizace trvala alespoň 7 dnů. V zákoně ale zůstala podmínka, že zdravotní stav ošetřované osoby bude i po ukončení hospitalizace vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů. Nově ale byla upravena definice ošetřované osoby, nově jí je i osoba v poslední fázi života, u kterých není vyžadovaná předchozí hospitalizace.  

„Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vystavuje ošetřující lékař zdravotnického zařízení, které poskytuje lůžkovou péči a které ošetřovanou osobu propouští z hospitalizace (v případě osoby v inkurabilním stavu půjde o ošetřujícího lékaře mimo hospitalizaci), a to na žádost ošetřované osoby.“

„Novinkou je skutečnost, že žádost lze podat do osmi dnů po dni propuštěné ošetřované osoby z hospitalizace – do konce roku 2021 platilo, že žádost je nutné podat nejpozději v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Lékař pak bude mít na rozhodnutí tři pracovní dny.“

„Další podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné zůstávají v zákoně stejné jako doposud. Patří mezi ně i výše této dávky, která činí jako u běžného ošetřovného 60 % denního vyměřovacího základu osoby, která je ošetřující osobou.“

 

Zdroj: zde

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.