Aktuality

Začíná projekt Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody human-centered design

ŽIVOT 90

Dnešním dnem začíná v naší organizaci rozvojový projekt, zaměřený na zlepšení kvality služeb a posílení udržitelnosti organizace.

Začíná projekt Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody human-centered design

Využitím metody Human-Centered Design dosáhneme v období od 1. října 2020 do 31. září 2021 pozitivního dopadu na třech úrovních:

  • v organizaci: vznik "inovačního ekosystému" pro zjišťování potřeb a efektivní zavádění změn i v období po projektu, proměna firemní kultury k otevřenosti, posílení autonomie a participace zaměstnanců,
  • u klientů a partnerů: posílení schopnosti operativně zjišťovat potřeby a efektivně na ně reagovat,
  • systémově: příklad dobré praxe pro ostatní neziskové organizace poskytující sociální a podpůrné služby.

K realizaci projektu jsme přizvali organizace Court of Moravia a Pábení.

Hlavním cílem projektu je zvýšit udržitelnost organizace, tj. kvalitu a efektivitu interních procesů i služeb poskytovaných klientům.  K naplnění tohoto cíle využijeme metodiku Human-Centered Design (dále "HCD"), která již byla pro tyto účely pilotně otestována.

Hlavního cíle projektu dosáhneme pomocí dílčích cílů:

  1. Vznik "inovačního ekosystému": Implementace metodiky HCD, její osvojení pro další inovace služeb/udržitelnost v poprojektovém období: 1 podpořená organizace - 96 osob
  2. Vytvoření nástrojů pro optimalizaci klíčových interních procesů (delegování odpovědností, finanční řízení, personální práce) a posilování partnerství (klienti, podporovatelé, partneři): nové nástroje 
  3. Posílení motivace a participace zaměstnanců: 96 podpořených osob
  4. Zvýšení kvality a efektivity služeb: poměr náklady/výnosy služeb, počet inovací   

Přidanou hodnotou projektu budou příklady dobré praxe pro obdobné organizace, s potenciálem ovlivnit stávající praxi soc. služeb systémově.

V případě zájmu o další informace kontaktujte odpovědného manažera projektu, Libora Marka, na telefonu +420 605 444 334 nebo emailu libor.marek@zivot90.cz.

Děkujeme za podporu projektu Nadaci OSF v rámci programu Active Citizens Fund.

#JDEMEDOTOHO #SODVAHOU

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.