Aktuality

Začíná projekt Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody human-centered design

ŽIVOT 90

Dnešním dnem začíná v naší organizaci rozvojový projekt, zaměřený na zlepšení kvality služeb a posílení udržitelnosti organizace.

Začíná projekt Člověk na prvním místě - zlepšení služeb využitím metody human-centered design

Využitím metody Human-Centered Design dosáhneme v období od 1. října 2020 do 31. září 2021 pozitivního dopadu na třech úrovních:

  • v organizaci: vznik "inovačního ekosystému" pro zjišťování potřeb a efektivní zavádění změn i v období po projektu, proměna firemní kultury k otevřenosti, posílení autonomie a participace zaměstnanců,
  • u klientů a partnerů: posílení schopnosti operativně zjišťovat potřeby a efektivně na ně reagovat,
  • systémově: příklad dobré praxe pro ostatní neziskové organizace poskytující sociální a podpůrné služby.

K realizaci projektu jsme přizvali organizace Court of Moravia a Pábení.

Hlavním cílem projektu je zvýšit udržitelnost organizace, tj. kvalitu a efektivitu interních procesů i služeb poskytovaných klientům.  K naplnění tohoto cíle využijeme metodiku Human-Centered Design (dále "HCD"), která již byla pro tyto účely pilotně otestována.

Hlavního cíle projektu dosáhneme pomocí dílčích cílů:

  1. Vznik "inovačního ekosystému": Implementace metodiky HCD, její osvojení pro další inovace služeb/udržitelnost v poprojektovém období: 1 podpořená organizace - 96 osob
  2. Vytvoření nástrojů pro optimalizaci klíčových interních procesů (delegování odpovědností, finanční řízení, personální práce) a posilování partnerství (klienti, podporovatelé, partneři): nové nástroje 
  3. Posílení motivace a participace zaměstnanců: 96 podpořených osob
  4. Zvýšení kvality a efektivity služeb: poměr náklady/výnosy služeb, počet inovací   

Přidanou hodnotou projektu budou příklady dobré praxe pro obdobné organizace, s potenciálem ovlivnit stávající praxi soc. služeb systémově.

V případě zájmu o další informace kontaktujte odpovědného manažera projektu, Libora Marka, na telefonu +420 605 444 334 nebo emailu libor.marek@zivot90.cz.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

#JDEMEDOTOHO #SODVAHOU

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.