Aktuality

Společně s dalšími organizacemi žádáme o podporu ve snahách zabránit krácení dotací z evropského sociálního fondu.

ŽIVOT 90

S blížícím se termínem zasedání vlády, kde se bude projednávat krácení alokovaných evropských dotací pro sociální služby, jsme se společně s dalšími neziskovými organizacemi připojili podpisem k otevřenému dopisu eurokomisaři Nicolasi Schmitovi.

Vážený pane eurokomisaři Schmite, děkujeme za Váš dopis ze dne 3. prosince 2020, v němž jste vyjádřil podporu našim snahám zabránit krácení Evropského sociálního fondu plus v programovém období 2021–2027. Bohužel se však zdá, že Vláda České republiky při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků nebere ohled na připomínky odborníků a nadále podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení a propadu lidí do bytové nouze.

Navzdory doporučení Evropské komise, věcným připomínkám monitorovacích výborů či představitelů neziskových organizací a dalších subjektů, které působí v oblasti sociálních a dalších služeb, nehodlá česká vláda své stanovisko změnit. Nejenže nadále plánuje v programovém období 2021–2027 snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím ESF+ o 10 % ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti, ale také zrušit výjimku z povinné spoluúčasti v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb. Prakticky tak dochází k zásadnímu odklonu části prostředků ze sociálních služeb a ztížení přístupu k evropským fondům nevládním neziskovým organizacím a obcím, které na rozdíl od komerčních subjektů nemají na navrhovanou povinnou spoluúčast dostatečné finanční prostředky.

Jako zástupci více než třiceti poskytovatelů veřejně prospěšných služeb jsme v této věci 10. prosince 2020 adresovali společný dopis premiérovi České republiky Andreji Babišovi. V něm jsme se ohradili proti vyvádění prostředků z ESF+, požádali o zachování jeho alokace minimálně v původně plánované výši navrhované Evropskou komisí a nabídli naši expertizu v dalším procesu nastavení čerpání ESF+, který se neobejde bez řádného zapojení a zohlednění argumentů sociálních a územních partnerů.

Na náš dopis předsedovi vlády jsme 5. ledna 2021 obdrželi odpověď od státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové. Bylo nám doporučeno, abychom se v problematice nastavení spoluúčasti obrátili přímo na ministryni financí Alenu Schillerovou a v otázce participativnosti a transparentnosti dalšího procesu na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Ministerstvo financí ČR nám však sdělilo, že na setkání s námi nemá čas a další debatu ve věcech krácení alokace ESF+ a výjimce z povinné spoluúčasti pro veřejně prospěšné projekty nepřipustilo.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nám schůzku umožnilo, vyslechlo naše argumenty a obavy a poté sdělilo, že připomínky k spoluúčasti nepatří do jejich gesce, v oblasti převodu 10 % do Fondu soudržnosti jednají na základě rozhodnutí vlády, které musí respektovat, neboť jednají pouze jako úředníci a ve věci přesunu prostředků z ESF+ do FS nemají žádnou kompetenci cokoli změnit. Z tohoto přístupu české vlády je zjevné, že návrh krácení alokace ESF+ je politickým rozhodnutím, které nereflektuje aktuální potřeby obyvatel České republiky a ani pohled odborné veřejnosti.

Vážený pane eurokomisaři, věříme, že i nadále podporujete naši snahu zachovat alokaci ESF+ v příštím programovém období v původně navržené výši a zmírnit tak negativní dopady počínající socioekonomické krize. Chceme Vás proto ještě jednou požádat, abyste využil všech svých možností, jak zvrátit politické rozhodnutí české vlády, které může v dalším programovém období nepříznivě ovlivnit životy lidí v Česku – a to nejen těch nejzranitelnějších skupin, ale i celé společnosti. 

 

Dopis jsme zaslali i vedoucímu analytického oddělení Evropské komise Gelu Calaceana. K přečtení ZDE

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.