Aktuality

Výzva pro veřejnost ke sdílení zkušeností ze zařízení sociálních služeb

ŽIVOT 90

Podělte se o své zkušenosti z aktuální situace v zařízeních sociálních služeb, domovech pro seniory/ky a dalších zařízeních.

Výzva pro veřejnost ke sdílení zkušeností ze zařízení sociálních služeb

„Informujte nás prosím o svých zkušenostech, dobré praxi i nedostatcích, se kterými se setkáváte,“ vyzývá zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Ty se mohou týkat dopadů omezujících vládních opatření, zajišťování základních potřeb nebo problematických situací, se kterými se zde lidé potýkají.  

Úkolem kanceláře ombudsmana je navštěvovat různé typy zařízení a zjišťovat, jak je zacházeno s lidmi, kteří zde pobývají a v jakých podmínkách žijí. Jedná se například o zařízení sociálních služeb, léčebny, domovy pro seniory a další. Pokud zjistí nedostatky, žádají nápravu přímo po zařízení.  Aktuálně však z důvodů preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID 19 zařízení dočasně nenavštěvují. Proto sdílíme tuto vývu lidem, kteří v těchto zařízeních pobývají nebo zde mají své blízké, aby se s Kanceláří veřejného ochránce práv podělili o své zkušenosti.

 

Kontakt

  • na emailové adrese podatelna@ochrance.cz  
  • písemně na adrese Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno  
  • telefonicky: (+420) 542 542 888  
  • nebo prostřednictvím textového hovoru s přepisem (vhodné pro seniory a lidi se sluchovým postižením) skrze tento odkaz 
  • zvláštní linka pro uživatele českého znakového jazyka: (+420) 725 988 016 
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.