Aktuality

Gratulujeme MUDr. Zdeňku Kalvachovi

ŽIVOT 90

Na konci ledna 2019 převzal cenu Nadace České spořitelny MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., místopředseda správní rady ŽIVOTa 90.

Gratulujeme MUDr. Zdeňku Kalvachovi

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., se dlouhodobě a vytrvale angažuje na poli koncepčního a moderního řešení stárnoucí společnosti. Zastává se starých lidí, kteří jsou vytlačováni do území nikoho, mimo sociální a zdravotní systémy.

Stojí za výjimečným projektem SIPS, Systém integrovaných podpůrných služeb v komunitě, uceleným souhrnem informací, znalostí, dovedností a přístupů, které lze v dlouhodobé podpoře seniorů se závažně ohroženou, omezenou či ztracenou soběstačností a jejich rodin využít.

***********

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., (* 2. října 1951) je lékař, filosofující geriatr a gerontolog, humanista, který se významným způsobem zasazuje o rozvoj české geriatrie a gerontologie. Vyučoval na Karlově Univerzitě, je autorem řady učebnic, vysokoškolských skript a odborných pojednání.

Jeho odbornou prioritou je vytvoření akutních geriatrických nemocničních oddělení v rámci schválené, ale dosud nerealizované koncepce oboru geriatrie a z ní plynoucí diferencované geriatrické medicíny. Vytrvale se snaží, aby i v České republice byl přijat světově uznávaný koncept tzv. geriatrické křehkosti.

Je autorem pozoruhodné knihy Parchantův rok, ve které rozvíjí své filosofické, existenciální názory a akcentuje odpovědnost člověka za svůj život.

Zdeněk Kalvach je ženatý, jeho manželka je praktická lékařka, mají dvě dcery, jednoho syna.

Tisková zpráva

Zdeněk Kalvach a Dagmar Sladká

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.