Aktuality

Přijďte se podívat na naši duhovou výstavu!

ŽIVOT 90

Již v pondělí 3. srpna 2020 zahajujeme výstavu o životech LGBTI+ starších lidí. Výstavu najdete na Smetanově nábřeží v Praze, a to od 4. do 16. srpna 2020.

Přijďte se podívat na naši duhovou výstavu!

Součástí fotografií starší generace queer lidí jsou i rozhovory, díky tomu získáte ucelenější představu o tom, jak se této generaci žilo a žije.

Mnozí lidé si neuvědomují, že LGBTI+ téma se netýká jen mladé generace, přičemž skupina starších lidí zůstává stále neviditelnou. Připravovaná výstava si proto klade za cíl  toto vnímání změnit a otevřít veřejnou debatu.

V ŽIVOTě 90 jsme již v loňském roce ve spolupráci s festivalem Prague Pride vytvořili program pro LGBTI+ starší osoby. LGBTI+ seniorům dále nabízíme anonymní linku důvěry, psychologickou poradnu a také tzv. duhová setkání, tedy pravidelné schůzky starší generace LGBTI+ komunity.

Úvodní fotografie vyfotil Björn Steinz

Narodil se v Německu, vystudoval fotografii na FAMU v Praze a od roku 2012 vyučuje na Anglo-americké univerzitě. Zastupuje Panos Pictures v Londýně, jeho práce publikovali například v The Independent nebo v National Geographic Traveler.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.