Aktuality

MUDr. Zdeněk Kalvach se stal předsedou správní rady ŽIVOTa 90

ŽIVOT 90

Novým předsedou správní rady ŽIVOTa 90 se stal známý průkopník moderní geriatrie a gerontologie MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., který dlouhodobě spolupracuje s naší organizací. 

MUDr. Zdeněk Kalvach se stal předsedou správní rady ŽIVOTa 90

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., se angažuje na poli udržitelného a eticky obhajitelného řešení otázek spojených se stárnutím a stářím. Dlouhodobě se věnuje a vyjadřuje k  systémovému i nahodilému zneužívání a diskriminaci starých lidí. Neváhá se kriticky a fundovaně vyjadřovat k  platným i plánovaným opatřením státních i komunálních politik.  

V loňském roce obdržel MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., cenu Nadace České spořitelny. Jeho celoživotním cílem v oblasti gerontologie je vytvoření akutních geriatrických nemocničních oddělení v rámci schválené, ale dosud nerealizované koncepce oboru geriatrie a  z ní plynoucí diferencované geriatrické medicíny. Vytrvale se snaží, aby byl i  v  České republice přijat světově uznávaný koncept tzv. geriatrické křehkosti. 

Pan doktor Kalvach vyučoval na Karlově Univerzitě, je autorem řady učebnic, vysokoškolských skript, odborných pojednání a také zajímavé knihy “Parchantův rok”, ve které rozvíjí své filosofické, existenciální názory a  akcentuje odpovědnost člověka za svůj život. 

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.