Aktuality

Mezinárodní konference Stáří spojuje 2020: Zneužívání a týrání seniorů, stárnutí LGBT komunity nebo sebevražednost seniorů

Institut

Na mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2020, kterou tradičně pořádá organizace Gerontologický institut společně s ŽIVOTem 90, vystoupí přední čeští a zahraniční odborníci. Konference proběhne 19. - 20. října 2020.

Mezinárodní konference Stáří spojuje 2020: Zneužívání a týrání seniorů, stárnutí LGBT komunity nebo sebevražednost seniorů

Když jsme téměř před rokem začali plánovat mezinárodní konferenci Stáří spojuje 2020 netušili jsme, jak náročný, nečekaný a často nevyzpytatelný tento rok pro nás všechny bude. Konferenci v plánovaném červnovém termínu jsme se rozhodli přesunout na 19. a 20. října 2020. Zároveň si uvědomujeme, jak témata konference – seniorský abusus, sebevražednost seniorů a ageismus - nabývají na aktuálnosti a důležitosti. 

Podle Světové zdravotnické organizace každý šestý senior na světě nad 60 let zažil psychické nebo fyzické týrání. Zvykli jsme si označovat pojmem „domácí násilí“ všechny situace, ve kterých dochází k týrání jedné osoby druhou. „Zapomínáme přitom na to, že se násilí neodehrává jen doma, ale i v pobytovém zdravotním nebo sociálním zařízení, na úřadech, ve službách. To ale není jediný důvod, proč je třeba rozlišovat mezi domácím násilím, zneužíváním a týráním starých lidí. Rozhodujícím důvodem je jejich rozdílné sociální postavení. Jsou závislí ekonomicky, protože jejich rozhodujícím příjmem je starobní důchod a s přibývajícím věkem potřebují ve větší míře sociální služby a zdravotní péči,“ říká ředitel organizace Jan Lorman.

Už v minulém století byl ve Spojených státech a Velké Británii popsán Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného seniora, Elder Abuse and Neglect, kterým se v roce 2002 zabývalo Světové shromáždění ke stárnutí. Musíme implementovat toto široké pojetí špatného zacházení se starými lidmi do praxe i v České republice.

„V tuto chvíli v systému zdravotních a sociálních služeb chybí nástroje pro mapování seniorského abusu. I proto jsou senioři lehce zranitelní a náchylní k možnému zneužití,” uvádí Mgr. Olga Mutlová, odbornice na problematiku sociálních služeb.

Podle Jana Lormana někteří senioři mohou tuto bezvýchodnou situaci řešit i sebevraždou. Jak dokládají dostupná data, tak výskyt sebevražd u mužů starších 75 let je zdaleka nejvyšší v celé populaci. „To musíme společně změnit a zajistit jim účinnou pomoc. I proto pořádáme konferenci, která se této problematice věnuje,” dodává Lorman.

Na 8. ročníku mezinárodní konference představí svoje myšlenky, názory, zkušenosti špičkoví experti z Evropy a USA. Na konferenci vystoupí prezidentka světové organizace International Network for the Prevention of Elder Abuse Dr. Susan Somers ze Spojených států, prof. Thomas Görgen z Deutschen Hochschule der Polizei nebo prof. Israel Issi Doron z Univerzity v Haifě, který se specializuje na oblast práva a stárnutí, sociální politiku, lidská práva a věkovou diskriminaci. Z českých expertů se můžete těšit např. na forenzní psycholožku doc. PhDr. Ludmilu Čírtkovou, profesora Tomáše Katrňáka nebo dr. Zdeňka Kalvacha. 

Konference Stáří spojuje 2020 
Kdy:
 19. a 20. října 2020
Kde: Český svaz vědeckotechnických společností z.s., Novotného lávka 200/5, Praha 1

Pořadatel: Gerontologický institut, o.p.s. 

Podrobnosti: https://www.zivot90.cz/cs/institut/registrace-na-konferenci-2020

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.