Aktuality

Testování v domovech seniorů díky sbírce již probíhá

ŽIVOT 90

Na začátku dubna 2020 spustila organizace ŽIVOT 90 sbírku "Přispějte na testy pro domovy seniorů", na které byla k 17. dubnu vybraná částka více než 380.000 Kč.

Testování v domovech seniorů díky sbírce již probíhá

Sbírku podpořila také společnost innogy částkou 500.000 Kč a čtvrtinu výtěžku (2.569.658 Kč) online hudebního festivalu "Spolu jedním hlasem" věnoval jeho organizátor Festival u vody s r.o. V tuto chvíli komunikujeme s již 20 domovy pro seniory. Aktuálně probíhá testování personálu na koronavirus v Domovech seniorů ve Vroutku a v Kadani a Krabčicích.

"První kolo testování již u nás proběhlo, nyní čekáme na výsledky. Podpora testování je pro nás obrovskou pomocí a přínosem, v době uvolňování opatření pro veřejnost narůstá paradoxně pro zařízení našeho typu nebezpečí přenosu přes personál. Děkujeme moc jak organizaci ŽIVOT 90, která nám tuto možnost zprostředkovává, tak i všem dárcům, přispěvatelům, hodným lidem, díky nimž budou naši senioři v bezpečí," říká Mgr. Lenka Raadová, MBA, ředitelka Městské správy sociálních služeb Kadaň.

"Díky ŽIVOTu 90 a veřejné sbírce můžeme u našich pracovníků provést testy laboratorní tzv. PCR testy, které odhalí se 100 % jistotou i začínající nebo aktuálně probíhající nákazu Covid-19. To nám v naší situaci velmi pomůže, neboť jsme jeden z domovů, který se rozhodl pro dobrovolnou karanténu v době, kdy testování pracovníků Domovů pro seniory a jiných pobytových služeb ještě nebylo předmětem diskuze dotčených ministerstev. Jsme za spolupráci s ŽIVOTem 90 velmi vděčni. Testování v našem Domově právě proběhlo a dnes jsme obdrželi zprávu, že máme důvod k radosti, jelikož všichni testovaní pracovníci jsou negativní. Díky daru z veřejné sbírky můžeme podstoupit toto testování i my pracovníci účastnící se karantény," uvádí Ing. Markéta Sosnová, ředitelka Domova pro seniory Vroutek.

"Na začátku karantény jsme se všichni zaměstnanci nechali otestovat, i přes absenci příznaků byli dva naši kolegové pozitivní. Spatřuji v tomto preventivním opatření jednoznačný přínos v prevenci snížení rizik šíření nákazy směrem k našim klientům. V takto rozsáhlém měřítku (46 testů) to je nákladná záležitost. Takže  možnost získat na úhradu těchto nákladů mimořádný dar od ŽIVOTa 90 je pro nás významnou pomocí pro sníženi tíhy celkových nákladů spojených s provozem dobrovolné karantény," říká Aleš Gabrysz, ředitel a předseda správní rady Diakonie v Krabčicích. 

Nyní se aktuálně připravuje testování na koronavir jak personálu, tak všech klientů Domova pro seniory Pod Skalkou, kde je ubytováno 69 seniorů.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.