Aktuality

Akreditovaný seminář na téma Psychický obraz člověka s demencí

Institut

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali na osmihodinový akreditovaný seminář Psychický obraz člověka s demencí.

Akreditovaný seminář na téma Psychický obraz člověka s demencí

Kurz bude zaměřen na popis psychického obrazu  člověka s kognitivní poruchou a syndromu demence, na pochopení nemoci syndromu demence ve stadiích nemoci, na potřeby a prožívání těchto lidí. Posluchači dále budou informováni o poruchách chování (BPSD) a nálady  seniorů s demencí, naučí se zvládat problematické jevy chování i komunikace s nemocnými  formou případové analýzy, kazuistik i zážitkově orientovaného nácviku zvládání  nejčastěji vyskytujících se problémových situací. Akcentována pak bude v rámci přístupu k lidem s demencí problematika důstojnosti člověka s demencí a s ní spojená etická dilemata péče o takto nemocné. V neposlední řadě bude zmíněn význam vztahu pečující osoba - nemocný člověk.

Kurz se koná dne 29.5.2020

Místo: v sídle ŽIVOTa 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1, v prvním patře

Čas: od 09:00 do 16.00 h.(od 8.30h prezence)

Číslo akreditace: 2017/0240-PC/SP/PP

Lektor: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

Cena: 900,- /1 účastník

 

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

 Přihlásit se můžete na tomto odkazu do 15.5.2020:

https://docs.google.com/forms/d/1tXq8I2ctwXWusr8oSVnngkZzjPuHWFv3B-bG6UppWEA/viewform?edit_requested=true

 

Na základě Vašeho přihlášení Vám do 5 dní přijde faktura s žádostí o její zaplacení.

 

V případě, že se přihlášený účastník nemůže kurzu zúčastnit, je možné vyslat náhradníka, platbu však není možné vrátit.

 

Těšíme se na společné setkání!       

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.