Aktuality

Přednáška: Vybrané právní otázky péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou

Institut

Dovolte, abychom Vás pozvali na přednášku s paní právničkou Mgr. Annou Kramářovou na téma: Vybrané právní otázky péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou

Přednáška: Vybrané právní otázky péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou

Péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou s sebou nese, kromě každodenních běžných úkonů pečujících, i situace, které je třeba nahlížet z ryze právního pohledu. Přednáška je zaměřena na vysvětlení základních právních pojmů vztahujících se k pečujícím osobám a příjemcům jejich péče. Cílem přednášky je představení možných postupů řešení vztahu pečující/popř. rodinný příslušník-senior/klient dle schopností osob, o které je pečováno, zvládat svůj každodenní život a předjímat následky svého jednání či závazně projevovat svou vůli a přání. Bude představen rozsah možností zastoupení klientů, stupně nápomoci, ale i ochrana proti zneužití osob odkázaných na péči druhých a právní odpovědnost pečovatelů. Hovořit budeme zejm. o tématech: odpovědnost k právním úkonům-omezení způsobilosti k právním úkonům, plné moci, opatrovnictví, ochrana práv nemocného (jaká práva apod.), dříve vyslovená přání, zastoupení členem domácnosti, zanedbání péče blízkými, ale i ze strany instituce.

Místo konání: v sídle ŽIVOTa 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1, v prvním patře

Termín: 24. 4. 2020 od 13:00 do 15.30 hod. (od 12.40 hod. prezence)

Cena: 149,- Kč/1 účastník

 

Přihlásit se můžete na prostřednictvím tohoto odkazu nejpozději do 15.4.:

https://docs.google.com/forms/d/1ZwUoI8zTH__NOlipX7Tl2pZQbdVWDkaZr5IBWdVkwP0/edit

 

Tereza Žílová

e-mail: info@giops.cz

tel.: 731 610 060

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.