Aktuality

Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby

Institut

Rádi bychom pozvali na osmihodinový akreditovaný kurz: Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby

Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, kterými při náhlém ohrožení zdraví či života člověka cílevědomě a účinně omezujeme následky poranění. Poskytnout první pomoc je povinen každý občan starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Schopnost poskytnou účinnou předlékařskou první pomoc poraněnému uživateli a zajistit jeho bezpečí, patří do kompetencí všech pracovníků v sociálních službách. Kurz se zabývá také první pomocí při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele.

 

 Obsah:

• první pomoc v právní úpravě

• malé rány a jejich ošetření

• druhy krvácení a jeho zvládání

• poleptání, popálení, termické poškození plic

• ošetření úrazů pohybového systému

• kardiopulmonální resuscitace – nácvik na modelu

• akutní zdravotní stavy ohrožující život

 

Akreditace MPSV: A2017/0146-SP/PC

Lektor: Mgr. Kristýna Bredlerová, DiS.

Termín: 13.3.2020

Rozsah: 9:00 – 15:00 hod (8 vyučovacích hodin)

Místo konání: Gerontologický institut, o.p.s., Karolíny Světlé 286/18, Praha 1

Cena: 950,- /1 účastník

 

Přihlásit se můžete na tomto odkazu do 29.02.2020:

https://docs.google.com/forms/d/1IGLmuf32u8nh9k0Mh6iYyxb60r6csPqckZG8t_-EY8I/edit

Na základě Vašeho přihlášení Vám do 5 dní přijde faktura s žádostí o její zaplacení.

V případě, že se přihlášený účastník nemůže kurzu zúčastnit, je možné vyslat náhradníka, platbu však není možné vrátit.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.