Statistika


Na sociální službu telefonické krizové pomoci se obrátilo v roce 2014 celkem 13 241 uživatelů.


Nárůst oproti roku 2013 byl v roce 2014 o 818 hovorů.

Sociální službu TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI - SENIOR TELEFON  ŽIVOTa90 využilo v letech 2004 -2014  144 211  volajících.


Veškeré statistiky SENIOR TELEFONU za rok 2014 naleznete ZDE.

 

 

Projekt "Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním"


V rámci projektu Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů, došlo k vytvoření letáku pro veřejnost k problematice domácího násilí a týrání seniorů.

Leták je k odebrání v Informačním a poradenském centru ŽIVOTa90 tel: 222 333 500,  v ulici Karoliny Světlé
18, Praha 1 pondělí a středa 9:00-12:00 a 13-16:30, úterý 9:00-12:00 a 13:00-15:00. e-mail: poradna@zivot90.cz . Na požádání Vám můžeme leták zaslat, nebo si ho můžete stáhnout v elektronické podobě zde.

V rámci projektu bychom rádi nabídli odborné veřejnosti:
Projekt Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Projekt usiluje o pomoc týraným seniorům. V jeho rámci dojde k personálnímu posílení bezplatné nonstop krizové linky pro seniory a ke zvýšení povědomí o této problematice, a to jak u široké veřejnosti, tak i u odborníků a pracovníků v přímé péči o seniory.

Cílem projektu je poskytování pomoci seniorkám/seniorům ohroženým násilím a týráním zmírnit dopady násilí a zamezit jeho eskalaci pomocí BEZPLATNÉ NONSTOP TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI (TKI). Dále usilujeme o prohloubení mezioborové spolupráce odborníků v přímé péči, která povede ke zvýšení kvality poskytované pomoci, rozšiřování povědomí o násilí a týrání seniorů u studentů a o poskytnutí znalostí v poskytované pomoci včetně rozšíření souvisejících dovedností pracovníkům v přímé péči.

Projekt obsahuje:

1) Na lince krizové pomoci pro seniory sledujeme nárůst hovorů s oběťmi týrání a domácího násilí. Roste tedy potřeba těchto seniorů po telefonické krizové pomoci. Pracovníci linky častěji s klienty řeší velice náročné situace - sociální pracovníci linky potřebují dostatečné kompetence a podporu ve zvládání těchto psychicky náročných zátěžových situací. Kromě personálního posílení linky proto zajistíme pracovníkům linky pravidelnou supervizi a cílené vzdělávání.

2) V rámci poskytování pomoci je velice důležité mít přehled o činnosti organizací, které v této oblasti také působí a např. poskytují návazné služby obětem násilí. Proto v rámci projektu uspořádáme 3 - 4 tematicky zaměřená setkání u kulatého stolu, zde budeme diskutovat nejen vybraná témata, ale také podobu metodické příručky a informačního letáku pro veřejnost.

3) Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být poskytnuta pomoc seniorským obětem násilí a týrání, je schopnost lidí, kteří se seniorům věnují, příznaky násilí a týrání rozeznat. Abychom jim usnadnili orientaci v této problematice, připravíme metodickou brožuru, která pracovníkům v přímé péči jednak usnadní identifikaci oběti a zároveň jim poskytne informace o možnostech pomoci.

4) Pachateli týrání seniorů bývají nezřídka jejich vnoučata a pravnoučata - v rámci prevence je proto vhodné obrátit se na studenty středních škol, zapojit je při workshopech do mezigeneračního dialogu, pokusit se nenásilně korigovat případné stereotypy spojené s vyšším věkem ap. K tomuto účelu budou vyrobené informační letáky pro širokou veřejnost.

Předkládaný projekt se tak věnuje různým etapám pomoci týraným seniorům - od prevence (vzdělávací moduly a letáky pro veřejnost), přes rozpoznání obětí pracovníky sociálních služeb a akutní pomoc seniorům, kteří se obrátí na TKI Senior telefon, až po posílení mezioborové spolupráce v komplexní pomoci obětem týrání a násilí.

 


Prevence a poskytování pomoci v rámci sociální služby Senior telefonu v oblasti domácího násilí páchaného na seniorech a syndromu týrání a zanedbávání seniorů (EAN)


Hlavní částí projektu je poskytování pomoci seniorům ohrožených domácím násilím  a syndromem týrání a zneužívání EAN na BEZPLATNÉ, NONSTOP TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI – 800 157 157.
Součástí projektu je poskytování informací v oblasti prevence domácího násilí a syndromu EAN formou přednášek a workshopu.


Důležitou částí projektu je poskytování pomoci v psychologické poradně, která pomáhá zmírňovat mezilidské konflikty a zamezovat rozvoji eskalace domácího násilí a syndromu EAN. Sociální poradna zaměřená na domácí násilí a týrání pomáhá klientům získat potřebné informace v řešení dopadů domácího násilí a týrání.


Projekt obsahuje také výrobu a distribuci materiálů zaměřených na domácí násilí a EAN v Informačním a poradenském centru Života 90.


Projekt má vyškolit pracovníky v přímé péči v rozpoznání jevu domácího násilí a syndromu týrání seniorů a současné vyškolit ve znalostech  pomoci za účelem zmírňování dopadů domácího násilí a týrání včetně ústavního násilí u seniorů.
Zájemci o školící akce se mohou obracet na Jaroslava Lormana - vedoucí krizové pomoci a poradenství jaroslav.lorman@zivot90.cz tel: 222 333 559.
Oběti domácího násilí a týrání mohou využít e-mailové poradenství na adrese: seniortelefon@zivot90.cz.

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí -

Předchozí
Další

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Portál - kniha Hry a trénink Paměti
 

© Copyright Život90 2008 - 2018.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Zivot90.cz je bez písemného souhlasu Život90, z. ú. zakázáno. Provozovatelé portálu zaručují všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů. Provozovatelé nesbírají žádné osobní údaje, které jim uživatelé portálů sami dobrovolně neposkytnou.

test

Zavřít