Career

Volná pracovní místa

Proč pracovat v ŽIVOTě 90?

ŽIVOT 90 je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Nabízíme široké portfolio služeb seniorům a jejich blízkým, pečujícím osobám. Naším cílem je podporovat seniory v jejich nezávislém životě, vytvářet jim podmínky pro to, aby byli soběstační a naplno využívali své schopnosti a dovednosti. Vycházíme z přesvědčení, že stáří není stigma, protože i toto období života lze prožít aktivně, radostně, s množstvím zájmů a činností.

Nabízíme Vám možnost podílet se na zkvalitňování života seniorům. Hledáme lidi, kteří mají chuť něco změnit, nalézat nové pohledy a možnosti a mají sílu posouvat věci kupředu. Přidejte se k nám. Můžete u nás pracovat na hlavní pracovní poměr, jako dobrovolník nebo externista.


Aktuálně poptáváme:


Kontaktujte nás

Máte zájem stát se zaměstnacem Života 90?

helena hořáková

telefon: 222 333 537
e-mail: helena.horakova@zivot90.cz
 

Dobrovolnictví

Využijte svůj čas, energii, dovednosti a schopnosti pro dobrou věc a staňte se naším dobrovolníkem!

Jsme jedno z největších dobrovolnických center zaměřené na seniory v České republice.

Dobrovolníci u nás procházejí vstupním školením, jsou pojištěni proti odpovědnosti za vzniklou škodu, mají k dispozici podporu koordinátorky a mohou se účastnit různých vzdělávacích a kulturních akcí ŽIVOTa 90.


Jak se můžete zapojit?

Dobrovolník na dlouhodobou spolupráci: vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory, přátelské návštěvy našich klientů, dopisy a telefonáty se seniory, administrativní výpomoc a jednoduchá manuální práce.

Dobrovolník při jednorázových akcích: reprezentace ŽIVOTa 90 na akcích, výpomoc s organizací výletů a našich tradičních akcí.

Dobrovolník s odbornými znalostmi: pomoc s překlady, přednášková činnost, odborné konzultace pro klienty i zaměstnance ŽIVOTa 90.

Moc rádi u nás také uvítáme firemní dobrovolníky a sestavíme pro ně program na míru. Spolupracujeme s organizací Byznys pro společnost, jsme součástí portálu firemního dobrovolnictví www.zapojimse.cz.


Kontaktujte nás

Máte zájem stát se dobrovolníkem Života 90?

Jana Uhlířová

telefon: 725 098 527
e-mail: jana.uhlirova@zivot90.cz


Koordinátorka přátelských návštěv seniorů

Jana Uhlířová

telefon: 725 098 527
e-mail: jana.uhlirova@zivot90.cz

Stáže v ŽIVOTě 90

ŽIVOT 90 umožňuje stáže studentům i nestudujícím, kteří potřebují v rámci své kvalifikace absolvovat odbornou stáž.


Kdo může být stážistou Života 90?

  • studenti vysokých nebo vyšších odborných škol se sociálně-právním, psychologickým či pedagogickým  zaměřením, po dohodě i jiných škol
  • pracovníci jiných sociálních služeb či podobných oborů

Stáže jsou pouze pro zletilé osoby, které studují, jsou zaměstnány v jiných institucích se sociálním zaměřením či jsou v evidenci Úřadu práce.


Obsah stáže

Obsah stáže se odvíjí od individuální dohody mezi stážistou a pracovištěm.

Umožňujeme: seznámení se zvolenou sociální službou, účast při přímé práci s klienty či náslechy konzultací, pouze však se souhlasem klientů. Stážistům je k dispozici kontaktní pracovník či koordinátor stáží, který průběh celé praxe monitoruje.


Podmínky stáže

Studenti VŠ a VOŠ mají stáže zdarma s tím, že se zapojují do běžného chodu jednotlivých oddělení služeb, tj. i mimo jiné vypomáhají s administrativními a jinými provozními záležitostmi, dle vzájemné domluvy.

Délka a rozvržení stáže záleží na dohodě v jednotlivých sociálních službách ŽIVOTa 90, minimální délka je však 8 hodin (z čehož se minimální délka stáže může u jednotlivých služeb lišit). V sociální službě Senior telefonu je nutné, aby alespoň její začátek probíhal intenzivně, tj. aby stážista docházel na pracoviště nejméně 1 pracovní týden souvisle.

Pracovníci jiných zařízení si domlouvají délku stáže individuálně podle účelu, k němuž ji potřebují. Tyto stáže jsou zpoplatněné, cena je 500 Kč za každých započatých 8 hodin.


Co dělat v případě zájmu o stáž?

Máte-li zájem o stáž na našem pracovišti, domluvte se, prosím, s koordinátorkou stáží Mgr. Terezií Šmídovou na telefonu: 775 882 141 nebo napište e-mail na: terezie.smidova@zivot90.cz. Koordinátor stáží si s Vámi sjedná osobní pohovor.  

Následné podrobnosti stáže si domluvíte s koordinátorem stáží v případě oboustranné dohody o jejím uskutečnění. Během osobního pohovoru budete mít prostor k ujasnění vzájemných očekávání, časových možností a případných výstupů stáže.


Koordinátoři stáží a zodpovědná osoba za jejich průběh:

Mgr. Terezie Šmídová

koordinátor sociálních služeb ŽIVOTa 90, z.ú.
Telefon: 775 882 141
E-mail: terezie.smidova@zivot90.cz.

 

 

 

 

 

 

 

Up
Do you need any help?
Do not hesitate to contact us.