Komunita

Pobytová služba

Víme, že péče o seniora je fyzicky náročná. Často ale zapomínáme i na psychické zdraví osob, které se starají o své blízké. Pobytová (odlehčovací) služba nabízí pomoc seniorům, jejich pečujícím i celým rodinám. Umožní jim regeneraci sil a nezbytný odpočinek.


Poskytujeme krátkodobý pobyt seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Přistupujeme ke klientům s individuální péčí. Snažíme se mobilizovat schopnosti a dovednosti seniora prostřednictvím různých aktivit v rámci terapeutické činnosti.

Vytváříme prostředí a životní podmínky, které jsou co nejvíce podobné domácímu prostředí. To vše při maximální podpoře klienta v soběstačnosti a snaze o jeho další rozvoj.

Naším hlavním úkolem je, aby senior opouštěl službu v dobré psychické a fyzické formě do domácího prostředí, v němž na něj čeká odpočatá pečující osoba.

Pobytová služba ŽIVOTa 90 je registrovanou sociální službou. Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 

O službě

Pobytová odlehčovací služba nabízí a poskytuje:

 • Přechodnou péči o seniory, kteří nejsou plně soběstační a potřebují naši podporu.
 • Podporu a pomoc během doby, kdy rodina nemůže péči zajistit. Pobyt u nás umožní pečujícím lidem si odpočinout a nabrat nové síly.
 • Rodinnou atmosféru, senioři u nás mají možnost navázat nová přátelství a získat nové kontakty.
 • Aktivizační programy (např. tréninky paměti, výtvarné a rukodělné činnosti, canisterapii, společenské hry, pečení, reminiscence).

 

Kapacita pobytové odlehčovací služby je celkem 9 lůžek.

Klientům je k dispozici příjemný a kvalifikovaný personál, který garantuje vysokou úroveň poskytované péče.
 

Druhy pobytů

Senioři mohou využít pobytovou nebo ambulantní formu pobytu.


Naši pomoc nabízíme buď formou krátkodobých pobytů, nebo je možné docházet do našeho centra pouze přes den v době od 8 do 16 hodin a strávit s námi příjemný čas ve společnosti svých vrstevníků.

 • Pobytová forma (kapacita 9 lůžek, služba poskytována nepřetržitě 24 hodin).
 • Ambulantní forma (kapacita 3 místa, služba poskytována po–pá, 8.00–16.00).


Další informace nalznete ZDE.
 

Cílová skupina

Pobytová odlehčovací služba JE určena: seniorům, kteří pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci nebo z jiných závažných důvodů, nejsou schopni bez pomoci druhých osob zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a hájit své oprávněné zájmy. 

Jedná se o:

 • seniory, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí za podpory své rodiny či jiných blízkých pečujících osob (neformální péče),
 • rodiny opečovávaných osob,
 • jiné pečující osoby.
 • osoby starší nad 60 let

 

Pobytová odlehčovací služba NENÍ určena:

 • osobám s agresivním a nepřizpůsobivým chováním.
 • osobám, jejichž základní životní funkce jsou ohroženy a tedy svou povahou vyžadují neustálou přítomnost zdravotnického a lékařského personálu.
 • osobám trpícím infekčními a parazitárními chorobami všeho druhu.
 • osobám s neléčenými psychickými poruchami (při nichž může klient ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu).
 • osobám trpícím chronickým alkoholismem a jinými závažnými závislostmi.
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje takovou péči, na něž nemá centrum technické, zdravotní a personální vybavení a kapacitu (např. plná imobilita, trvalá inkontinence stolice, Alzheimerova choroba, pokročilý syndrom demence, psychotické stavy apod.).
   

Kontakt

Eva dvořáková

vedoucí Pobytové odlehčovací služby
telefon: 222 333 548, 606 027 718
e-mail: eva.dvorakova@zivot90.cz

 

Up
Do you need any help?
Do not hesitate to contact us.