Intitut

Vzdělávací akce

Vzdělávací akce

Gerontologický institut usiluje především o zpracování takových vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, které budou reagovat na aktuální otázky práce s danou cílovou skupinou.

Chtěli bychom tak pracovníkům v přímé péči poskytnout dostupný prostor k zabývání se specifiky uživatelů – seniorů; předávat jim informace o možnostech podpory laických pečujících a zároveň umožnit plodnou výměnu zkušeností v této oblasti.

Gerontologický institut každý rok pořádá mezinárodní konferenci s názvem „Stáří spojuje“, jejímž cílem je spojovat odborníky i reprezentanty veřejnosti se seniory a společně hledat optimální řešení témat stáří a stárnutí.

Up
Do you need any help?
Do not hesitate to contact us.