Intitut

O institutu

O institutu

Je obecně prospěšná společnost založená v roce 2011 občanským sdružením Život 90. Jádrem aktivit Gerontologického institutu je analytická, vzdělávací, koncepční, metodická, konferenční a poradenská činnost v oblasti problematiky stáří a stárnutí.


V této oblasti navazuje na bohaté zkušenosti svého zakladatele, spolku Život 90.


Posláním Gerontologického institutu, o.p.s. je podněcovat špičkové odborníky k řešení témat stárnutí a stáří, abychom nejenom my poznali a porozuměli, jak podpořit seniory v jejich svébytnosti.


Gerontologický institut, o.p.s. vytváří prostor ke zkoumání širších souvislostí stárnutí a stáří, k řešení těchto témat na odborné úrovni a zároveň ke vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Důraz je přitom kladen na odbornou erudici v oblasti gerontologie a na spolupráci se zahraničními odborníky a organizacemi.


Aktivity Gerontologického institutu jsou přístupné odborné veřejnosti z celé ČR, konference mají zpravidla celostátní charakter.

Up
Do you need any help?
Do not hesitate to contact us.