Asistence

Senior Telefon

O službě

Senior Telefon

Senior telefon ŽIVOTa 90 je bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, která funguje nonstop – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. 
Linka důvěry pro seniory a jejich blízké funguje od roku 1992. 
Od roku 2007 je registrována jako sociální služba Telefonické krizové pomoci podle Zákona č. 108/2006 Sb. § 55.


Linka důvěry pomáhá klientům starších 60 let a jejich pečujícím překonat tíživé životní situace, mezi které patří:

  • Osamělost.
  • Ztráta smyslu života.
  • Mezilidské vztahy (nejčastěji nespokojenost v širší rodině či mezi partnery).
  • Krizové situace ohrožující život či zdraví.
  • Sdílení tíže se zdravotními problémy.
  • Osobní obtíže (strach, nespavost, úzkost, deprese apod.).
  • Vyrovnání se se smrtí blízkého člověka.


V rámci linky důvěry také poskytujeme:

  • Rady a informace ohledně dávek v seniorském věku (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení či mobilitu nebo jiné možné příspěvky).
  • Rady a informace ohledně sociálně právních záležitostí (bytová problematika, dědictví, opatrovnictví a další)
  • Rady a informace ohledně domácího násilí nebo týrání, které probíhá většinou v rodině nebo kterého se dopouští personál v pobytovém zařízení.

 

Na Linku se můžete obrátit:

Telefonicky na bezplatné číslo zelené linky 800 157 157.
E-mail: seniortelefon@zivot90.cz. Odpověď  Vám zašleme do 48 hodin.

 

Naši konzultanti

S kým budete mluvit?
Jedná se o tým konzultantů, kteří splňují vzdělání podle Zákona č. 108/2006 Sb. podle § 55. Všichni prošli výcvikem Telefonické krizové intervence a mají potřebnou praxi pro vykonávání této pozice. Stále se vzdělávají v nových trendech seniorské problematiky a umějí zvládnout i ten nejnáročnější hovor. 

 

Jak to vypadá, když se dovoláte na Linku důvěry?
„Senior telefon ŽIVOTa 90, dobrý den. Co pro vás mohu udělat?“, tato věta zazní po každém zvednutí sluchátka.

 

Kontakt

František Horák

Vedoucí Senior telefonu
telefon: 222 333 568
mobil: 720 934 930
e-mail: frantisek.horak@zivot90.cz

 

Pokud nejste spokojeni s poskytnutou službou, napište nám.

 

Up
Do you need any help?
Do not hesitate to contact us.