About us

Organizační struktura

Organizační struktura

Statutární orgán – ředitel

Mgr. Jan Lorman

Výkonný ředitel

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.

Zakladatelé

Mgr. Jan Lorman
Mgr. Blanka Lormanová

Správní rada

Předseda správní rady

MgA. Vlastimil Venclík

Místopředseda správní rady

MUDr. Zdeněk Kalvach

Členové správní rady

Ing. Ladislav Čechák
PhDr. Jiří Flutka
Jaroslava Janoušková
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Up
Do you need any help?
Do not hesitate to contact us.