Odborné sociální poradenství

Systemická terapie a poradenství

Systemická terapie a poradenství

Systemická terapie je kognitivní, krátkodobá terapie. Zaměřujeme se na mobilizaci vlastních schopností klienta. Systemická terapie je terapií nedirektivní. Nejčastěji je individuální, avšak lze provádět i v páru, v rodině či ve skupině. Velkou roli zde hraje ochota, spolupráce a aktivita klienta, skupiny či rodiny.

Systemická terapie využívá toho, co už klient dělá dobře, co se mu v životě povedlo, co dokázal, kdy byl úspěšný a na tom všem staví nový směr klientova života.

Cílem terapie není hledat problém nebo příčiny potíží, ale co nejdříve dopomoci jedinci (páru rodině), aby i v té oblasti života, která ho nyní trápí, dokázal najít a využívat vlastní zdroje, kterými disponuje.

Rodinná terapie pomáhá obnovit narušenou rovnováhu a zdraví rodiny jako celku. Změna komunikace rodinného systému nebo struktury rodinného systém přináší rodině schopnost znovu vytvořit bezpečný, láskyplný a zároveň stimulující prostor pro zdravý tělesný a duševní růst všech svých členů.

Kontakt

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: poradna@zivot90.cz

Do předmětu zprávy uveďte: rodinná terapie.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.