Komunita

Relaxační jóga

Relaxační jóga


Relaxační jóga

Lektor:
Jana Čivrná
Cena:
Cena 1 lekce je 30 Kč
Čas konání:
Úterý, 11:00–12:00

Jóga pro seniory je vedena v klidném tempu a vždy se cvičí s ohledem ke specifickým potřebám každého jednotlivce a s přihlédnutím k fyzickým schopnostem jedinců. Cvičení je šetrné k pohybovému aparátu, využívá vhodné jógové a zdravotní cviky a dechové a relaxační techniky. Cvičíme především cviky pro rozvolnění kloubů, aniž bychom je zatěžovali a na protažení a posílení svalstva. Důležité je zde správné dýchání, kterému je věnována velká pozornost. Každá lekce je zakončena uvolňující relaxací.

První lekce: 10. 9. 2019

Poslední lekce: 17. 12. 2019

1. patro, místnost Dřevák
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.