Komunita

Přednášky a besedy


PROČ JÍME TO, CO JÍME A NEJÍME TO, CO NEJÍME

PhDr. Eva Ferrarová
zdarma
28. 1. 2021, 11:00

Přednáška PhDr. Evy Ferrarové, která učí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy antropologii jídla, která nám poví o tom, proč jíme to, co jíme a nejíme to, co nejíme a proč nám některé věci chutnají a jiné ne. Abychom mohli na tyto otázky odpovědět, vrátíme se až do pravěku a budeme sledovat, co jsme jedli v minulosti a proč nám to chutnalo. Probereme různé náboženské mýty, rituály a tabu spojené s jídlem a pitím, budeme sledovat cesty jídla v čase a v prostoru. Vysvětlíme si, nakolik je jídlo spjato s naší identitou. Nakonec se zamyslíme nad tím, co budeme my a naši potomci jíst, až všechno sníme ve světě, jehož populace neustále roste, zatímco zdrojů je stále méně. 

Přednáška se bude konat on-line prostřednictvím programu Zoom a je zdarma.

Přihlašujte se prosím na e-mail aktivizace@zivot90.cz.

online

KURZ ROBOTIKY

4. 2. 2021, 14:00–15:30

Ve spolupráci s realizátory projektu HUMR – Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek Vás zveme na setkání v rámci Kurzu robotiky. V kurzu Vás naučíme, jak komunikovat s humanoidním robotem, psát a testovat dialogy, kterými robot komunikuje, psát a testovat kvízy pro robota. Nemusíte mít programátorské zkušenosti. My Vás vše naučíme a Vy nám pomůžete v rozvoji dovedností našeho Peppera.

Kurz je zdarma. Bude probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emailu aktivizace@zivot90.cz.

online

POVÍDÁNÍ O PRAZE

11. 2. 2021, 14:00–15:30

Téma: VLTAVSKÉ MOSTY. Pro přechod přes řeku byly odjakživa používány brody, přívozy a mosty, nejdříve dřevěné, pak i kamenné. První zmínky o mostech v Praze jsou v legendě o sv. Václavovi a v Kosmově kronice. Povíme si o jejich historii i současnosti.

Přednáší paní Alena Štěpánová.

Přednáška je zdarma. Bude se konat online prostřednictvím aplikace ZOOM. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emailu aktivizace@zivot90.cz.

 

online

KURZ ROBOTIKY

18. 2. 2021, 14:00–15:30

Ve spolupráci s realizátory projektu HUMR – Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek Vás zveme na setkání v rámci Kurzu robotiky. V kurzu Vás naučíme, jak komunikovat s humanoidním robotem, psát a testovat dialogy, kterými robot komunikuje, psát a testovat kvízy pro robota. Nemusíte mít programátorské zkušenosti. My Vás vše naučíme a Vy nám pomůžete v rozvoji dovedností našeho Peppera.

Kurz je zdarma. Bude probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emailu aktivizace@zivot90.cz.

online

VÍM, NA CO MÁM PRÁVO – PRÁVA PACIENTA

26. 2. 2021, 11:00–12:30

Na co mám jako pacient nárok nejen při hospitalizaci? K čemu mi může být „nápomocná osoba“. Jaké mám práva a povinnosti vzhledem k očkování? V jakém případě mám jako pacient nárok na odškodnění?

Přednáší pan Jan Ilek z LOVI, z.s. a Street Law PF UK. Garantem přednášky je LOVI, z.s. za podpory grantu Hl. města Prahy.

Přednáška je zdarma. Bude probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emailu aktivizace@zivot90.cz.

 

online

POVÍDÁNÍ O PRAZE

10. 3. 2021, 14:00–15:30

Téma: VODA – ZDROJE A ČIŠTĚNÍ. Cesta vody od zdrojů přes vodárny po čistírny odpadních vod.

Přednáší paní Alena Štěpánová.

Přednáška je zdarma. Přednáška bude probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emailu aktivizace@zivot90.cz.

online

VÍM, NA CO MÁM PRÁVO – NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

26. 3. 2021, 11:00–12:30

Darování majetku může mít svá úskalí. Jak se správně rozhodnout - darovat jej nebo ponechat do dědictví? Na přednášce se dozvíte, za jakých podmínek je možné vydědit a naučíte se sestavit vzor závěti.

Přednáší pan Jan Ilek z LOVI, z.s. a Street Law PF UK. Garantem přednášky je LOVI, z.s. za podpory grantu Hl. města Prahy.

Přednáška je zdarma. Přednáška bude probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emailu aktivizace@zivot90.cz.

online
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.