Komunita

Pobytová služba

Víme, že péče o seniora je fyzicky náročná. Často ale zapomínáme i na psychické zdraví osob, které se starají o své blízké. Pobytová (odlehčovací) služba nabízí pomoc seniorům, jejich pečujícím i celým rodinám. Umožní jim regeneraci sil a nezbytný odpočinek.

Poskytujeme krátkodobý pobyt seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Přistupujeme ke klientům s individuální péčí. Snažíme se mobilizovat schopnosti a dovednosti seniora prostřednictvím různých aktivit v rámci terapeutické činnosti.

Vytváříme prostředí a životní podmínky, které jsou co nejvíce podobné domácímu prostředí. To vše při maximální podpoře klienta v soběstačnosti a snaze o jeho další rozvoj.

Naším hlavním úkolem je, aby senior opouštěl službu v dobré psychické a fyzické formě do domácího prostředí, v němž na něj čeká odpočatá pečující osoba.

Pobytová služba ŽIVOTa 90 je registrovanou sociální službou. Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Formy poskytování pobytové služby

  • Pobytová forma (kapacita 9 lůžek, služba poskytována nepřetržitě 24 hodin).
  • Ambulantní forma (kapacita 3 místa, služba poskytována po–pá, 8.00–16.00).

Komu je služba určena

  • Pobytová služba je určena seniorům starším 60 let.

Komu služba určena není

  • Osobám s agresivním a nepřizpůsobivým chováním.
  • Osobám, jejichž základní životní funkce jsou ohroženy a tedy svou povahou vyžadují neustálou přítomnost zdravotnického a lékařského personálu.
  • Osobám trpícím infekčními a parazitárními chorobami všeho druhu.
  • Osobám s neléčenými psychickými poruchami (při nichž může klient ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu).
  • Osobám trpícím chronickým alkoholismem a jinými závažnými závislostmi.
  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje takovou péči, na něž nemá centrum technické, zdravotní a personální vybavení a kapacitu (např. plná imobilita, trvalá inkontinence stolice, Alzheimerova choroba, pokročilý syndrom demence, psychotické stavy apod.).

Kontakt - vedoucí

Eva dvořáková

vedoucí Pobytové (odlehčovací) služby
telefon: 222 333 548, 606 027 718
e-mail: eva.dvorakova@zivot90.cz

 

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.