Komunita

Pobytové odlehčovací centrum

Vážení návštěvníci, na základě usnesení Vlády ČR jsou povoleny návštěvy v Pobytovém odlehčovacím centru pod podmínkou dodržení mimořádných opatření.


Víme, že péče o starší osoby je fyzicky náročná. Často ale zapomínáme i na psychické zdraví osob, které se starají o své blízké. V Pobytové odlehčovací službě nabízíme pomoc seniorům, seniorkám, jejich pečujícím i celým rodinám. Umožníme jim regeneraci sil a nezbytný odpočinek.

Klienti nebo jejich rodiny platí v průměru 480 Kč / den. 


Poskytujeme krátkodobý pobyt seniorkám a seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Přistupujeme ke klientům a klientkám s individuální péčí. Snažíme se mobilizovat jejich schopnosti a dovednosti prostřednictvím různých aktivit v rámci terapeutické činnosti.

Vytváříme prostředí a životní podmínky, které jsou co nejvíce podobné domácímu prostředí. To vše při maximální podpoře klienta či klientky v soběstačnosti a snaze o jeho další rozvoj.

Naším hlavním úkolem je, aby opouštěli službu v dobré psychické a fyzické formě do domácího prostředí, v němž na něj čeká odpočatá pečující osoba.

Pobytová služba ŽIVOTa 90 je registrovanou sociální službou. Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

O službě

V Pobytové odlehčovací službě poskytujeme:

 • Přechodnou péči o seniory a seniorky, kteří nejsou plně soběstační a potřebují naši podporu.
 • Podporu a pomoc během doby, kdy rodina nemůže péči zajistit. Pobytem u nás umožníme pečujícím lidem si odpočinout a nabrat nové síly.
 • Rodinnou atmosféru, senioři u nás mají možnost navázat nová přátelství a získat nové kontakty.
 • Aktivizační programy (např. tréninky paměti, výtvarné a rukodělné činnosti, canisterapii, společenské hry, pečení, reminiscence).

Kapacita pobytové odlehčovací služby je celkem 9 lůžek.

Klientům je k dispozici příjemný a kvalifikovaný personál, který garantuje vysokou úroveň poskytované péče.


Foto: Aktivity ve výtvarném ateliéru.

Druhy pobytů

Senioři a seniorky mohou využít pobytovou nebo ambulantní formu pobytu. Naši pomoc nabízíme buď formou krátkodobých pobytů (maximálně o délce 3 měsíce), nebo je možné docházet do našeho centra pouze přes den v době od 8:00 do 16:00 a strávit s námi příjemný čas ve společnosti svých vrstevnic a vrstevníků.

 • Pobytová forma (kapacita 9 lůžek, služba poskytována nepřetržitě 24 hodin).
 • Ambulantní forma (kapacita 3 místa, služba poskytována po–pá, 8.00–16.00).

Další informace naleznete ZDE.

Cílová skupina

Pobytová odlehčovací služba je určena seniorům a seniorkám, kteří pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci nebo z jiných závažných důvodů, nejsou schopni bez pomoci druhých osob zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a hájit své oprávněné zájmy. 

Jedná se o:

 • seniorky a seniory, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí za podpory své rodiny či jiných blízkých pečujících osob (neformální péče),
 • rodiny opečovávaných osob,
 • jiné pečující osoby.
 • osoby starší nad 60 let

 

Žádost o poskytnutí služby můžeme zamítnout z těchto důvodů:

 • a) (Poskytovatel) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • b) (Poskytovatel) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • c) Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.
 • d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl (poskytovatel) v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kontakt

Václava Snítilá

vedoucí Pobytové služby pro seniory
tel.: +420 222 333 548, +420 606 027 718

e-mail: vaclava.snitila@zivot90.cz

Tuto službu finančně podporují:

 • Magistrát hlavního města Prahy
 • innogy Česká republika a.s.
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.