Komunita

Němčina


Němčina - konverzace pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 3/10
Lektor:
Růžena Šimonovská
Cena:
80 Kč/1 lekce (1,5 hodiny)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen ve čtvrtek 17. 9. 2020 a bude ukončen ve čtvrtek 17. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Koutek

Němčina - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 5/10
Lektor:
v jednání
Cena:
80 Kč/1 lekce (1,5 hodiny)
Čas konání:
Úterý, 12:30–14:00

Nabízíme Vám možnost přihlásit se do kurzu německého jazyka, který je určený pro mírně pokročilé studenty. Při výuce můžete rozvíjet zejména své konverzační dovednosti v příjemné společnosti malé skupinky seniorů. Konečně je tu kurz, kde můžete mluvit bez ostychu a strachu.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září/říjen - prosinec a leden - červen).

Kurz bude zahájen po přihlášení dostatečného počtu kurzistů.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Koutek

Němčina - pro pokročilé začátečníky

Počet volných míst: 0/8
Lektor:
Růžena Šimonovská
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Středa, 10:45–12:15

Kostru kurzu tvoří učebnice Němčina pro jazykové školy 1 (autorka V. Hőppnerová, nakl. FRAUS). Lektorka klade důraz na komplexní rozvoj jazykových dovedností tak, aby se studenti byli schopni dorozumět v každodenních jednoduchých situacích v německém jazyku v mluveném i psaném projevu. Během lekcí je probírána gramatika, průběžně rozšiřována slovní zásoba a cvičení se zaměřují i na schopnost porozumění textu.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka v tomto semestru bude zahájena ve středu 2. 9. 2020 a bude ukončena ve středu 16. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka
Chci se přihlásit

Němčina online - pokročilí začátečníci až mírně pokročilí

Počet volných míst: 6/6
Lektor:
Klára Jašková
Cena:
50 Kč/1 lekce
Čas konání:
Pondělí, 15:15–16:45

Tento kurz je pro vás, pokud již máte s němčinou alespoň základní zkušenosti, ať už si budete chtít třeba oprášit znalosti či pokračovat v učení. Vše nám půjde lépe, pokud se umíte představit říct něco o sobě a odpovědět na jednoduché otázky. Během kurzu se budeme věnovat postupnému rozšiřování slovní zásoby. V gramatice se zaměříme na jevy, které nám umožní tvořit delší a rozvinutější věty. Neopomeneme ani konverzaci, kdy si vše procvičíme, popovídáme si o běžných tématech a také o reáliích německojazyčných zemí.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (říjen - prosinec a leden - červen).

Výuka v tomto semestru bude zahájena po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.