Komunita

Němčina


NĚMČINA - pro pokročilé začátečníky

Počet volných míst: 1/10
Lektor:
Růžena Šimonovská
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (750 Kč za období 3. 3. 2021 - 9. 6. 2021)
Čas konání:
Středa, 10:45–12:15

Kostru kurzu tvoří učebnice Němčina pro jazykové školy 1 (autorka V. Hőppnerová, nakl. FRAUS). Výuka bude zahájena lekcí 9, v každé hodině se však krátce vrátíte k opakování  gramatických cvičení z minulých kapitol jako jsou skloňování podstatných jmen, členy, slovosled, nejčastěji používané předložky, předpony, slabá a pomocná slovesa včetně časování. Lektorka klade důraz na komplexní rozvoj jazykových dovedností tak, aby se studenti byli schopni dorozumět v každodenních jednoduchých situacích v německém jazyku v mluveném i psaném projevu. Při každé hodině dostanou posluchači domácí úkoly s přihlédnutím k obsahu právě probírané kapitoly s použitím nových slovíček a slovních spojení.

Platba zahrnuje 15 lekcí za období od 3. 3. 2021 do 9. 6. 2021. V tomto období výuka probíhá distančním způsobem - zasíláním domácích úkolů mailem od lektorky.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

NĚMČINA online - pro pokročilé začátečníky až mírně pokročilé

Počet volných míst: 1/6
Lektor:
Klára Jašková
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (700 Kč za období 1. 3. 2021 - 7. 6. 2021)
Čas konání:
Pondělí, 16:30–18:00

Tento kurz je pro vás, pokud již máte s němčinou alespoň základní zkušenosti, ať už si budete chtít třeba oprášit znalosti či pokračovat v učení. Vše nám půjde lépe, pokud se umíte představit říct něco o sobě a odpovědět na jednoduché otázky. Během kurzu se budeme věnovat postupnému rozšiřování slovní zásoby. V gramatice se zaměříme na jevy, které nám umožní tvořit delší a rozvinutější věty. Neopomeneme ani konverzaci, kdy si vše procvičíme, popovídáme si o běžných tématech a také o reáliích německojazyčných zemí.

Platba zahrnuje 14 lekcí za období od 1. 3. 2021 do 7. 6. 2021.

V případě obsazené kapacity se zájemci, prosím, hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.