Komunita

Němčina


NĚMČINA - pro pokročilé začátečníky

Počet volných míst: 2/8
Lektor:
Růžena Šimonovská
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 920 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 10:45–12:15

Kostru kurzu tvoří učebnice Němčina pro jazykové školy 1 (autorka V. Hőppnerová, nakl. FRAUS). Výuka bude zahájena lekcí 12, v každé hodině se však krátce vrátíte k opakování gramatických cvičení z minulých kapitol jako jsou skloňování podstatných jmen, členy, slovosled, nejčastěji používané předložky, předpony, slabá a pomocná slovesa včetně časování. Lektorka klade důraz na komplexní rozvoj jazykových dovedností tak, aby se studenti byli schopni dorozumět v každodenních jednoduchých situacích v německém jazyku v mluveném i psaném projevu. Při každé hodině dostanou posluchači domácí úkoly s přihlédnutím k obsahu právě probírané kapitoly s použitím nových slovíček a slovních spojení.

Termín první lekce: 5. 1. 2022

Termín poslední lekce: 15. 6 2022

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.