Komunita

Jak to funguje

Uživatelé CDS mohou trávit svůj den v našich prostorách zpravidla od 8.00–16.00 ve všední dny (po–pá). Mezi jednotlivými aktivitami mohou odpočívat v prostorách kavárničky a malé terasy nebo po dohodě s personálem využít volnou učebnu k soukromému odpočinku. Po ukončení provozu v CDS se uživatelé vracejí zpět do svých domovů. Kapacita služby je 30 uživatelů za den.

Centrum denních služeb je registrovanou sociální službou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Řídí se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (§45) a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 (§11) Sb., v platném znění.

Centrum denních služeb poskytuje tyto služby:

Zajištění stravy

  • možnost objednání stravy
  • v kavárničce „U Elišky“ v prvním patře
  • v kavárničce v MEZIČASY

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

V Odlehčovacím pobytovém a rehabilitačním centru Života 90 (2. patro sídla Života 90) se po předchozí domluvě mohou klienti umýt či vykoupat.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Možnost podílet se a účastnit se na aktivitách, které jsou přizpůsobeny věku a schopnostem seniorů a které jim umožní zachovat, či zlepšovat jejich psychickou a fyzickou kondici.

Sociálně terapeutické činnosti

Jedná se o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.