Komunita

Francouzština


Francouzština - pro pokročilé

Počet volných míst: 5/8
Lektor:
Daniela Fochová
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Úterý, 12:45–14:15

Přidejte se od září do malé skupiny seniorů, kteří se schází pravidelně 1 x týdně, aby se zdokonalovali ve francouzštině. Skupina je vedena zkušenou učitelkou francouzského jazyka a je tvořena kurzisty s pokročilou úrovní jazyka.

Při kurzu studenti pracují s učebnicí Grammaire en dialogues - Niveau avancé (B2/C1). Lektorka se při hodinách věnuje objasňování gramatických pravidel srozumitelnou formou. Velký prostor je také věnován rozvoji konverzačních dovedností, které jsou klíčové pro běžnou komunikaci.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka bude v tomto semestru zahájena v úterý 1. 9. 2020 a bude ukončena v úterý 22. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

Francouzština - pro pokročilé s konverzací

Počet volných míst: 1/10
Lektor:
Markéta Langerová
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je určen pro studenty s pokročilou znalostí francouzského jazyka a je zaměřen spíše konverzačně. Při výuce lektorka reaguje na aktuální poptávku ze strany kurzistů. Kurzisté mohou přinášet texty, které chtějí v hodině překládat. Studenti také souvislé texty vytváří a následně reprodukují. Během lekcí je průběžně opakována gramatika. Dle přání kurzistů mohou být hodiny obohaceny poslechem a překladem francouzských šansonů. Při kurzu studenti pracují s učebnicí "Francouzská mluvnice" (aut. Hendrich, Radina, Tláskal; nakl. FRAUS).

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka v tomto semestru bude zahájena v pondělí 7. 9. 2020 a bude ukončena v pondělí 21. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Reminiscence

Francouzština - pro pokročilé s konverzací

Počet volných míst: 1/8
Lektor:
Daniela Fochová
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Úterý, 10:45–12:15

Od září Vám nabízíme možnost účastnit se kurzu, který vede zkušená lektorka francouzštiny. Hodiny jsou určeny pro studenty s pokročilou znalostí francouzského jazyka, kteří touží po dalším rozvoji jazykových kompetencí. V malé skupince seniorů budete mít prostor konverzovat ve francouzštině na nejrůznější témata dle výběru lektorky a Vašeho zájmu. Skupina se schází pravidelně 1x týdně na 90 min.

Během výuky je používána učebnice Grammaire en dialogues - Niveau avancé (B2/C1), aby kurzisté měli možnost procvičit nejen komunikační dovednosti, ale také gramatiku.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka v tomto semestru bude zahájena v úterý 1. 9. 2020 a bude ukončena v úterý 22. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

Francouzština - pro středně pokročilé s konverzací

Počet volných míst: 4/10
Lektor:
Markéta Langerová
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Základ kurzu tvoří učebnice Francouzština nejen pro samouky (autoři Pravda, Pravdová, nakl. LEDA). Lektorka využívá i textů z fr. časopisů, knih a jiných učebnic. Témata jsou zařazována dle sezónnosti - dotýkají se např. fr. státních svátků a výročí. V hodinách se lektorka věnuje aktuálním společenským tématům (např. řešení nezaměstnanosti či stárnutí obyvatel ve Francii). Dle domluvy mohou být hodiny doplněny poslechem a překladem fr. šansonů. Při výuce lektorka reaguje na přání kurzistů. Kurzisté mohou přinášet texty, které chtějí v hodině překládat. Studenti také souvislé texty vytváří a následně reprodukují. V neposlední řadě je v hodinách průběžně opakována gramatika.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka v tomto semestru bude zahájena v pondělí 7. 9. 2020 a bude ukončena v pondělí 21. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Reminiscence

Francouzština - pro začátečníky

Počet volných míst: 3/6
Lektor:
Helena Tomanová
Cena:
80 Kč/1 lekce (1,5 hodiny)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Nabízíme Vám možnost přihlásit se do nově otevíraného kurzu francouzštiny. Kurz je určen pro všechny seniory, kteří vědí, že začít se učit nový jazyk není nikdy pozdě.

Kurz je koncipován jak pro studenty, kteří s francouzštinou nemají žádné zkušenosti, tak pro ty, kteří mají chuť začít úplně od začátku.

Spolu se zkušenou lektorkou projdete základy francouzské gramatiky a vytvoříte si slovní zásobu potřebnou pro běžnou komunikaci v tomto jazyku.

Maximální počet studentů v tomto kurzu je 6, čímž je zajištěn velmi individuální přístup ke každému z kurzistů.

Termín zahájení kurzu stanovíme po přihlášení dostatečného počtu studentů.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Reminiscence
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.