Divadlo U Valšů

Srpen 2021

Osamělost: problém všech generací

Osamělost je součástí života skoro každého z nás. Někdy se však z běžné emoce stane dlouhodobý problém. Ten může být nejen nepříjemný, ale i rizikový pro mnoho chorob na těle, mysli a duši. Jak z akutní i chronické osamělosti ven? Co můžeme udělat pro ostatní, aby se cítili více propojení? A jak nebýt na osamělost sám? Pojďte si poslechnout přednášku od Terezy Hacové, psycholožky ŽIVOTa 90.

 

Tereza Hacová - lektorka mindfulness a jógy, psycholožka ŽIVOTa90

 

Na přednášku se prosím přihlašte předem ZDE nebo přes e-mail: michaela.jirsova@zivot90.cz

Přednáška Coming out starších LGBT+ osob

Přednáška: Coming out starších osob

Datum konání:  4. srpna 2021
Čas: 13:00 - 14:30 hodin

Cena:
 ZDARMA
Maximální kapacita: 50

 

Lektor nás během přednášky provede 100letou LGBTI+ historií Německa a na konkrétním příkladu popíše psychoterapeutický doprovod 80letého muže, který prochází svých coming outem. 

Přednáška proběhne v německém jazyce s tlumočením do českého jazyka. 

Registrujte se ZDE

Queer & Trans Youth Coming Out Workshop

Setkání Queer & Trans Youth nabízí bezpečný prostor pro všechny, kterým je míň než 21 a kladou si otázky spojené se svou genderovou identitou nebo sexuální orientací. Letošní téma festivalu Prague Pride je Coming Out – je to něco, co musíme v průběhu života dělat znovu a znovu. Přijďte společně prozkoumat toto důležité téma prostřednictvím diskuzí a výtvarných i pohybových aktivit. Žádné zvláštní dovednosti nejsou potřeba. 

Více informací získáte na Instagramu @queerteens.cz, facebookové stránce @Queer & Trans Youth, nebo na e-mailu: qtypraha@gmail.com.

Workshop povedou:

Glynis Hull-Rochelle je dramaterapeutka, pracující s (nejen) LGBTQIA+ dospívajícími a dospělými, používá také Neuro Affective Relational Model – verbální terapii zaměřenou na tělo. Soustředí se na práci s tělem, pohybem a somatickými přístupy.

Laura Henderson se zaměřuje na individuální a skupinové arteterapie pro LGBTQIA+ dospívající a dospělé a pracuje jako výzkumná pracovnice v oblasti kreativního vzdělávání pro sociální změny na Univerzitě Karlově.

Jak ven z bludného kruhu domácího násilí

Domácí násilí si nevybírá, je stejně časté v hetero i LGBT+ vztazích. Je specifické – odehrává se „beze svědků“ a mezi lidmi, kteří k sobě mají blízký vztah.

Oběti se proto většinou točí v bludném kruhu, ze kterého nedokážou vystoupit. Pomoct jim často můžou lidi v jejich okolí. Rodina, přátelé nebo kolegové, protože práce je pro oběti často jediným místem, kde se cítí bezpečně.

Pojďte se s námi a našimi hosty pobavit o tom, jak příznaky domácího násilí ve vlastním nebo cizím vztahu poznat, a hlavně, jak z bludného kruhu ven. Ukážeme vám i jedinečnou aplikaci Bright Sky, která pomáhá jak obětem domácího násilí, tak lidem, kteří se bojí o někoho blízkého.

Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě vytvářet ekosystém společenských a sociálních inovací a změn, které využívají technologie ke zkvalitňování života lidí v České republice, zlepšují veřejný prostor a strategicky propojují osoby a komunity k veřejnému prospěchu. Nadace se angažuje v boji proti domácímu násilí a provozuje aplikaci Bright Sky na pomoc jeho obětem. Spolupracuje s Policií ČR, organizací ROSA a mnoha dalšími organizacemi, upozorňuje na formy domácího násilí a jeho dopady, a na možnosti pomoci mj. prostřednictvím aplikace, která obsahuje komplexní informace a kontakty.

Nenech si to líbit – jak postupovat po homofobním či transfobním útoku

S homofobním nebo transfobním násilím nebo obtěžováním má zkušenost více než polovina LGBTI+ osob. Málokdo po napadení vyhledá odbornou pomoc nebo napadení oznámí policii. Napadení lidé často neznají rozsah svých práv a neví, kdo jim může poradit.

Během workshopu účastníky*ce seznámíme s jejich právy po napadení, vysvětlíme roli zmocněnce a důvěrníka, naučíme, jak bezpečně a účinně oznámit útok, a vysvětlíme, čeho se lze domáhat v trestním řízení. Vše ukážeme na případu napadení festivalu Prague Pride v srpnu 2019, kdy útočník pálil vlajku a střílel světlice do lidí na Střeleckém ostrově. Organizace In Iustitia Prague Pride úspěšně zastupovala.            

Lektoři workshopu:
Dušan Vaněk, vedoucí sociální práce In IUSTITIA
Petr Vystrčil, právník In IUSTITIA             

Workshop se koná v divadelním sále sídla organizace Život 90.

In IUSTITIA se od roku 2009 věnuje tématu předsudečného násilí. Prostřednictvím sociální a právní poradny pomáhá osobám napadeným z důvodu jejich jinakosti, včetně homofobie a transfobie. Ročně poskytne služby zdarma více než 400 lidem. Věnuje se také výzkumu a monitoringu předsudečného násilí v ČR. Organizace se zabývá také vzděláváním policie, státního zastupitelství a soudů.

Atlas sexuálního občanství

Atlas sexuálního občanství je název našeho letošního dobrovolnického projektu, jímž chceme přiblížit klíčové výsledky a vybraná data z celoevropských studií FRA LGBT Survey II a Eurobarometr. Nadaná ilustrátorka Barbora Gaďourková doplnila mapové a grafové výstupy o jednoduché ilustrace, díky nimž se podařilo data přetavit do veřejnosti i komunitě srozumitelnější podoby. Celkem pro vás máme připravených 13 tabulí grafů a 18 tabulí map, nad kterými se s vámi při této události rádi pobavíme.

Prezentovat bude Michal Pitoňák – sociální geograf, výzkumník v oblasti sexuality, zakladatel a předseda Queer Geography. 

Těšíme se na diskusi s vámi.

Akce se koná v divadelním sále v sídle organizace Život 90.

Zajímá vás téma?

Spolek Queer Geography popularizuje vědecky ověřené poznatky týkající se zejména neheterosexuálních a genderově rozmanitých lidí. Mezi jeho zaměření patří ale také prevence a destigmatizace HIV a rozvoj oboru LGBTIQ+ psychologie. Vytváří interaktivní a přehledné mapy, sdílí a ověřuje data a vždy uvádí zdroje.

Proč je důležité zaměřovat se v sociálních službách na LGBT+ starší

Ředitel organizace ŽIVOT 90 Jaroslav Lorman, socioložka Jaroslava Hasmanová Marhánková a Anna Šabatová, bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv budou diskutovat o tom, proč je důležité se v sociálních službách zaměřovat na LGBT+ starší.

 

Moderátorka akce je Michaela Jirsová, tajemnice ŽIVOTa 90, koordinuje LGBT+ aktivity, vymýšlí nové akce a organizuje duhová setkávání v ŽIVOTě 90.

 

Na přednášku se prosím přihlašte předem ZDE nebo přes e-mail: michaela.jirsova@zivot90.cz

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.