Komunita

Angličtina


ANGLIČTINA - konverzace

Počet volných míst: 4/10
Lektor:
Marta Pilná
Cena:
1 lekce/ 80 Kč
Čas konání:
Čtvrtek, 09:00–10:30

Při výuce se nepoužívá žádná učebnice. Konverzace v angličtině probíhá na témata: kultura (tj. výstavy, divadla, koncerty, knihy), někdy zdraví a politika. Při každé lekci se také opakuje gramatika a praktická angličtina.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Koutek

ANGLIČTINA - konverzace

Počet volných míst: 8/8
Lektor:
Eva Perušič
Cena:
1 lekce/ 80 Kč
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je vhodný pro všechny studenty se středně pokročilou (až pokročilou) úrovní anglického jazyka. Bude zaměřen výhradně konverzačně, aby studenti měli možnost co nejvíce používat angličtinu prakticky. Při výuce není používána žádná učebnice. Při hodinách je také pracováno s připravenými texty.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - konverzace pro pokročilé

Počet volných míst: 4/10
Lektor:
Jan Pellar
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (750 Kč za období 3. 3. 2021 - 9. 6. 2021)
Čas konání:
Středa, 09:30–11:00

Kurz je vhodný pro pokročilé účastníky, ale v případě potřeby jsou zařazovány materiály i pro středně pokročilou úroveň. Hlavní náplň tvoří diskuse o kontroverzních, filosofických, společenských aktuálních i kulturně historických a literárních tématech. S lektorem budete také opakovat anglickou gramatiku od střední úrovně k prohlubování v podstatě na velmi pokročilou úroveň. Rovněž budete rozvíjet slovní zásobu v běžných (konverzačních) tématech i diskurzech. Cílem je umět/ učit se zdůvodňovat, diskutovat, argumentovat, filozofovat, reflektovat, rozšiřovat si přehled, i uživatelsky fungovat v anglickém jazyce.

Platba zahrnuje 15 lekcí za období od 3. 3. 2021 do 9. 6. 2021, kdy kurz bude mimořádně z důvodu špatné epidemiologické situace probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 6/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (750 Kč za období 3. 3. 2021 - 9. 6. 2021)
Čas konání:
Středa, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří mají chuť trávit jedno odpoledne v týdnu dalším studiem angličtiny. Je zaměřen na všestranný rozvoj jazykových kompetencí. Při lekcích je věnována pozornost jak procvičování gramatiky, tak poslechu, čtení s porozuměním a samostatnému ústnímu projevu s důrazem na správnou výslovnost anglických slovíček.

Při výuce je používána učebnice: English File Intermediate, začínat se bude 7. lekcí. V tomto období bude probrána slovní zásoba z okruhu vzdělání a bydlení, z gramatiky podmínkové věty.

Platba zahrnuje 15 lekcí za období od 3. 3. 2021 do 9. 6. 2021, kdy kurz bude mimořádně z důvodu špatné epidemiologické situace probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Těší se na Vás profesionální lektorka a malá skupina seniorů!

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 2/6
Lektor:
Hana Kratochvílová
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (750 Kč za období 4. 3. - 10. 6. 2021)
Čas konání:
Čtvrtek, 16:00–17:30

Kurz je vhodný pro studenty s mírně pokročilou znalostí anglického jazyka. Lekce jsou vedeny převážně konverzačně. Témata pružně reagují na přání a preference studentů. Během kurzu si osvojíte další gramatická pravidla, rozšíříte slovní zásobu a procvičíte správnou výslovnost. Zvláštní pozornost bude v tomto semestru věnována poslechový cvičením.

Platba zahrnuje 15 lekcí za období od 4. 3. 2021 do 10. 6. 2021, kdy kurz bude mimořádně z důvodu špatné epidemiologické situace probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé s konverzací

Počet volných míst: 3/8
Lektor:
Ivanka Bartošová
Cena:
1 lekce/ 80 Kč
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Přidejte se do kurzu s oblíbenou lektorkou Ivankou Bartošovou. Můžete rozvíjet své konverzační dovednosti v příjemné společnosti malé skupinky seniorů. Konečně je tu kurz, kde můžete mluvit bez ostychu a strachu.

Při výuce je používána učebnice "Angličtina nejen pro samouky" od autorky dr. Ludmily Kollmannové, nakladatelství LEDA. Učebnice ovšem není zcela nutná, slouží spíše jako základ kurzu! Lektorka raději využívá práci se zadanými tématy.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé začátečníky

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Jan Pellar
Cena:
1 lekce/ 80 Kč
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Při výuce je používána učebnice "Angličtina nejen pro samouky" od autorky dr. Ludmily Kollmannové, nakladatelství LEDA, 4. vydání (začátek kurzu od 13. lekce).

Při hodinách jsou procvičovány základní konverzační okruhy např. cestování, rodina, počasí, ubytování, zájmy, pocity a názory, popis obrázků, překládání, písničky. Cílem je umět se anglicky jednoduše domluvit a komunikovat v cizím jazyce v běžných situacích. Budete trénovat také základní gramatiku, pořádek slov ve větách, i správnou výslovnost a intonaci v anglickém mluveném projevu.

Lektor klade důraz na pohodovou atmosféru při učení, částečně individualizované úkoly pro každého účastníka, ale i systematičnost výuky angličtiny. Interaktivní výuka reaguje na dotazy, vzdělávací potřeby i zájmy studentů.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA - pro pokročilé

Počet volných míst: 4/10
Lektor:
Ludmila Wilhelmová
Cena:
1 lekce/ 80 Kč
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka formou rozšiřování slovní zásoby, opakováním gramatických pravidel a rozvojem konverzačních schopností pro běžné situace společenského styku s cizinci u nás i v zahraničí.

Výuka zahrnuje poslech nahrávek anglických textů a konverzačních cvičení v podání rodilých mluvčích, jejich následné čtení/překlad/vlastní reprodukce/nacvičování porozumění mluveného textu.

Aktuálně k textům a rovněž dle potřeby bude opakována gramatika s odkazem na její výklad v učebnici Ludmila Kollmannová: Angličtina nejen pro samouky.

Rozvoj konverzačních schopností bude rovněž procvičován volnou konverzací na témata např.: cestování, dovolená, volný čas, nákupy, zdraví apod., a taktéž dle požadavků klientů.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA - pro pokročilé

Počet volných míst: 3/10
Lektor:
Miroslava Opekarová
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (640 Kč za období leden - únor)
Čas konání:
Čtvrtek, 14:15–15:45

Angličtina v tomto kurzu je určena pro pokročilé zájemce, kteří již mají určité znalosti jazyka, jsou schopni číst různé typy textu a anglicky se domluvit.

Cítíte-li pro tento jazyk náklonost či dokonce nadšení a chcete-li si své vědomosti zopakovat, udržovat a rovněž je zábavnou formou navyšovat, je tento kurz určen právě pro vás.

V příštím a několika dalších semestrech vám nabízíme, kromě průběžného tréninku a zvyšování dovednosti v používání gramatiky v rozsahu potřebném v běžném životě, také efektivní obohacování slovní zásoby probíráním mnoha různých konverzačních okruhů. Materiály k jednotlivým okruhům budete vždy dostávat v tištěné či elektronické formě. Budete mít možnost všechny probírané výrazy a spojení poslouchat v přehrávkách namluvených rodilými mluvčími. Všechny nové i stávající vědomosti si budete moci průběžně testovat pomocí nabízených kvízů.

Výuka v tomto semestru bude zahájena ve čtvrtek 7. 1. 2021 a bude ukončena ve čtvrtek 10. 6. 2021.

Platba zahrnuje 8 lekcí za období leden - únor. 

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Koutek

ANGLIČTINA - pro pokročilé

Počet volných míst: 5/8
Lektor:
Olga Clooney
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (750 Kč za období 2. 3. 2021 - 8. 6. 2021)
Čas konání:
Úterý, 15:15–16:45

Kurz je zaměřen zejména na anglickou konverzaci. Během výuky budete procvičovat gramatická pravidla a zaměříte se i na rozšíření slovní zásoby a správnou výslovnost.

Při výuce budou opakovány učebnice "Common Mistakes at CAE" by Debra Powell a "Common Mistakes at First Certificate"– Cambridge University Press.

Platba zahrnuje 15 lekcí za období od 2. 3. 2021 do 8. 6. 2021, kdy kurz bude mimořádně z důvodu špatné epidemiologické situace probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro středně pokročilé

Počet volných míst: 3/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (750 Kč za období 3. 3. 2021 - 9. 6. 2021)
Čas konání:
Středa, 14:15–15:45

Obecný kurz anglického jazyka je zaměřen na všestranný rozvoj jazykových kompetencí. Profesionální lektorka Vás srozumitelnou formou bude provádět lekcemi učebnice English File Upper Intermediate, začínat se bude 5. lekcí. Při lekcích je věnována pozornost jak procvičování gramatiky, tak poslechu, čtení s porozuměním a samostatnému ústnímu projevu s důrazem na správnou výslovnost anglických slovíček.

V tomto období budou probrány přací věty, gerundium a infinitiv, used to, be used to, get used to. Dále bude rozšiřována slovní zásoba: přídavná jména feelings, potom slovíčka o hudbě a spánku (chrápat, zdřímnout si, zívat apod.).

Platba zahrnuje 15 lekcí za období od 3. 3. 2021 do 9. 6. 2021, kdy kurz bude mimořádně z důvodu špatné epidemiologické situace probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Těší se na Vás lektorka a malá skupina kurzistů!

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA online - falešní začátečníci až mírně pokročilí

Počet volných míst: 0/6
Lektor:
Jitka Jašková
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (1. 150 Kč za semestr)
Čas konání:
Úterý, 13:30–15:00

Přihlášení je vhodné pro studenty, kteří se považují za „věčné začátečníky“ i pro ty, kteří jsou již mírně pokročilí.

Kurz je určený pro všechny, kteří preferují výuku online formou z pohodlí svého domova bez nutnosti osobní přítomnosti v Akademii seniorů. Obávat se nemusí ani senioři, kteří si při práci s počítačem příliš nevěří – se zprovozněním online výuky Vám rádi pomůžeme!

Kurz bude zahájen v úterý 5. 1. 2021 a bude ukončen v úterý 8. 6. 2021.

V případě obsazené kapacity se zájemci, prosím, hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Chci se přihlásit

ANGLIČTINA online - konverzace pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 2/6
Lektor:
Terezie Šenkyříková
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (1. 100 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 11:30–13:00

V tomto online kurzu budete na hodinách spolu s lektorkou konverzovat a učit se nebát mluvit. Při mluvení o zajímavém tématu automaticky narazíte i na gramatiku a slovíčka, což je také nedílná součást jazyka. Výuka je určena pro mírně pokročilé (A1-A2). Stačí ale, když umíte říct základní věci a očekávejte, že se společně s lektorkou rozmluvíte. Není problém si cokoliv vysvětlit nebo při nejasnostech přepnout do češtiny.

Výuka probíhá online formou. Obávat se ale nemusíte - se zprovozněním výuky Vám rádi pomůžeme!

Kurz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021 a bude ukončen v pondělí 7. 6. 2021.

V případě obsazené kapacity se zájemci, prosím, hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online

ANGLIČTINA online - o cestování

Počet volných míst: 4/6
Lektor:
Štěpánka Hrubá
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (750 Kč za období 2. 3. 2021 - 8. 6. 2021)
Čas konání:
Úterý, 09:00–10:30

V tomto kurzu s lektorkou pomocí online prostoru procestujete nám velmi blízké země Evropy, ale i vzdálené a tajemné země Asie. Přiblížíte si kulturu, tradiční zvyky, tradiční jídlo a svátky dané země. Navštívíte typické, ale i velmi netypické destinace. Každá hodina bude obsahovat konverzační téma, které studentům rozšíří slovní zásobu a na které budou mít možnost se doma trochu připravit (např. nákup v supermarketu či na tržnici, rozhovor na recepci, zařizování ubytování po telefonu, objednávání si jídla v restauraci/kavárně, ptaní se na cestu apod.)

Kurz je určen pro všechny, kteří se v angličtině již dokáží alespoň trochu dorozumět, tedy úroveň mírně až středně pokročilí.

Platba zahrnuje 15 lekcí za období od 2. 3. 2021 do 8. 6. 2021..

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online

ANGLIČTINA online - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 2/6
Lektor:
Martin Kaše
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (700 Kč za období 1. 3. 2021 - 7. 6. 2021)
Čas konání:
Pondělí, 12:30–14:00

V tomto kurzu se naučíte nejen správně vyslovovat a hláskovat anglická slovíčka, ale také nejpoužívanější anglické časy. Neopomene ani syntax čili anglickou stavbu věty SVOMPT či slovní druhy, které je velmi důležité ve větě rozeznat z důvodu správného poskládání věty. Kromě gramatiky se dozvíte i něco o anglických reáliích a kultuře anglosaských zemí.

Platba zahrnuje 14 lekcí za období od 1. 3. 2021 do 7. 6. 2021.

V případě obsazené kapacity se zájemci, prosím, hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online

ANGLIČTINA online - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 1/6
Lektor:
Vanessa Hájková
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (700 Kč za období 1. 3. - 7. 6. 2021)
Čas konání:
Pondělí, 11:00–12:30

Kurz anglického jazyka pro všechny, kteří chtějí zdokonalovat své jazykové kompetence v tomto cizím jazyce.

Platba zahrnuje 14 lekcí za období od 1. 3. 2021 do 7. 6. 2021.

V případě obsazené kapacity se zájemci, prosím, hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online

ANGLIČTINA online - pro začátečníky

Počet volných míst: 0/6
Lektor:
Anna Dorňáková
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (700 Kč za období 1. 3. 2021 - 7. 6. 2021)
Čas konání:
Pondělí, 14:15–15:45

Kurz je koncipován pro studenty, kteří mají základní znalost angličtiny. V tomto semestru bude obohacena slovní zásoba studentů o témata Clothes, House and flat, My town a Travelling. Z gramatiky se zaměříte mj. na modální sloveso can, slovesa like a dislike, přítomný čas průběhový, tázací zájmena a základy minulého času prostého.

Platba zahrnuje 14 lekcí za období od 1. 3. 2021 do 7. 6. 2021.

V případě obsazené kapacity se zájemci, prosím, hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Chci se přihlásit

ANGLIČTINA online - pro začátečníky až falešné začátečníky

Počet volných míst: 1/6
Lektor:
Daniel Branny
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (750 Kč za období 2. 3. 2021 - 8. 6. 2021)
Čas konání:
Úterý, 17:00–18:30

Kurz Vás naučí základní časování v angličtině, mnoho nejpoužívanějších slovíček a frázi, základní gramatiku a jednoduchou komunikaci s lidmi v angličtině. Kurzem vás bude provázet oblíbená učebnice Angličtina nejen pro samouky (4. vydání), začínáme 7. lekcí.

Neváhejte a přihlaste se na kurz, ve kterém zažijete něco nového, poznáte nové přátele, kteří sdílejí váš zájem o studium cizího jazyka a ještě se k tomu něco naučíte!

Platba zahrnuje 15 lekcí za období od 2. 3. 2021 do 8. 6. 2021.

V případě obsazené kapacity se zájemci mohou hlásit v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online

ANGLIČTINA online - začátečníci až falešní začátečníci

Počet volných míst: 0/6
Lektor:
Tereza Cimburková
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (1. 150 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 10:15–11:45

Kurz anglického jazyka online je připravený pro začátečníky až falešné začátečníky.

Na kurzu začneme se základními konverzačními tématy, naučíme se, jak komunikovat při běžném setkání, při cestování, na ulici, při dopravě, v restauraci. Budeme postupně rozšiřovat slovní zásobu. Soustředit se budeme na okruhy, které budou studenty kurzu zajímat. Hlavní bude jazyk si oblíbit a dokázat se domluvit v běžných situacích. A pro zájemce i v méně běžných :-)

Kurz bude zahájen ve středu 6. 1. 2021 a bude ukončen ve středu 9. 6. 2021.

V případě obsazené kapacity se zájemci, prosím, hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Chci se přihlásit
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.