Komunita

Angličtina


ANGLIČTINA - konverzace

Počet volných míst: 3/10
Lektor:
Jan Pellar
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 040 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 09:00–10:30

Nabízíme Vám možnost účasti na kurzu angličtiny, který je zaměřen převážně konverzačně. Při výuce se proto obejdete bez učebnice. Lektor během výuky zařazuje diskuse v anglickém jazyce o nejrůznějších tématech (společenských, vědeckých apod.), někdy i tématech kontroverzních. Zároveň ovšem nezapomíná na opakování gramatiky a nácvik správné výslovnosti.

Kurz je vhodný pro velmi pokročilé účastníky, ale v případě potřeby jsou zařazovány materiály i pro středně pokročilou úroveň.

Termín první lekce: 15. 9. 2021

Termín poslední lekce: 15. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA - konverzace

Počet volných míst: 2/8
Lektor:
Marta Pilná
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 120 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 09:00–10:30

Přidejte se do malé skupiny seniorek, které spolu tráví 1 x týdně čas při anglické konverzaci. Při výuce se nepoužívá žádná učebnice. Konverzace v angličtině probíhá na nejrůznější témata, např. kultura (tj. výstavy, divadla, koncerty, knihy), někdy zdraví a politika. Při každé lekci se také opakuje gramatika a praktická angličtina.

Termín první lekce: 9. 9. 2021

Termín poslední lekce: 16. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA - pro falešné začátečníky

Počet volných míst: 1/8
Lektor:
Ludmila Vladyková
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 120 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 10:45–12:15

Už jste někdy s angličtinou začínali, ale zase to vzdali? Pamatujete si pár slovíček a známých frází, ale na sebevědomou komunikaci to zatím není? Pak je tento kurz určený právě pro Vás. Zopakujete základy a pomalu půjdete dál.

Termín první lekce: 8. 9. 2021

Termín poslední lekce: 15. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 1/9
Lektor:
Ludmila Vladyková
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 040 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 09:00–10:30

Je pro Vás důležité umět domluvit se ve většině běžných situacích, které se vyskytují během cestování nebo každodenního kontaktu? Chcete dokázat popsat své zkušenosti, zážitky, plány či jednoduchý příběh?
Je pro Vás výzvou napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte nebo která Vás osobně zajímají?

Pokud jste si odpověděli na tyto otázky ano, pak je tento kurz určen pro Vás!

Termín první lekce: 15. 9. 2021

Termín poslední lekce: 15. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 1/7
Lektor:
Eva Perušič
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (960 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 09:00–10:30

Kurz pro mírně pokročilé studenty, kteří ví, že pro zvládnutí cizího jazyka je nejdůležitější mluvit a mluvit.

Termín první lekce: 23. 9. 2021

Termín poslední lekce: 16. 12. 2021

Přihlášení možné pouze pro studenty s rezervací v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé 1

Počet volných míst: 3/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 120 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří mají chuť trávit jedno odpoledne v týdnu dalším studiem angličtiny. Je zaměřen na všestranný rozvoj jazykových kompetencí. Každá lekce bývá zahájena úvodní konverzací. Dále je věnována pozornost výkladu a procvičování gramatiky, poslechu nahrávek rodilých mluvčích a čtení s porozuměním.

Při výuce je používána učebnice: English File Intermediate – začátek od 8. lekce, ale předchozí lekce budou opakovány.

Termín první lekce: 8. 9. 2021

Termín poslední lekce: 15. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé 2

Počet volných míst: 6/9
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 120 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 14:15–15:45

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro mírně pokročilé studenty se zájmem o další prohlubování jazykových kompetencí. Osvojíte si novou slovní zásobu a naučíte nové gramatické jevy, které si následně řádně procvičíte a upevníte, abyste je byli schopni používat při konverzaci.

Při výuce je používána učebnice: English File Pre-Intermediate - začátek od 7. lekce.

Termín první lekce: 9. 9. 2021

Termín poslední lekce: 16. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé s konverzací

Počet volných míst: 2/8
Lektor:
Ivanka Bartošová
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 120 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Konečně je tu kurz, kde můžete mluvit bez ostychu a strachu. Přidejte se do skupiny s oblíbenou lektorkou Ivankou Bartošovou a můžete rozvíjet své konverzační dovednosti v příjemné společnosti dalších studentů.

Při výuce je používána učebnice "Angličtina nejen pro samouky" od autorky dr. Ludmily Kollmannové, nakladatelství LEDA. Učebnice ovšem není zcela nutná, slouží spíše jako základ kurzu! Lektorka raději využívá práci se zadanými tématy.

Termín první lekce: 9. 9. 2021

Termín poslední lekce: 16. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro mírně pokročilé začátečníky

Počet volných míst: 1/10
Lektor:
Jan Pellar
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 120 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Oblíbený kurz angličtiny pro "věčné" začátečníky. Při výuce je používána učebnice "Angličtina nejen pro samouky" od autorky dr. Ludmily Kollmannové, nakladatelství LEDA, 4. vydání (začátek kurzu od 13. lekce).

Při hodinách jsou procvičovány základní konverzační okruhy jako cestování, rodina, počasí, ubytování, zájmy, pocity a názory, popis obrázků, překládání a písničky. Cílem je umět se anglicky jednoduše domluvit v běžných situacích. Budete trénovat také základní gramatiku, pořádek slov ve větách, i správnou výslovnost a intonaci v anglickém mluveném projevu.

Termín první lekce: 13. 9. 2021

Termín poslední lekce: 13. 12 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA - pro pokročilé s konverzací

Počet volných míst: 3/8
Lektor:
Miroslava Opekarová
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 120 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Cítíte pro angličtinu náklonost nebo dokonce nadšení? Chcete si své vědomosti zopakovat, udržovat a rovněž je zábavnou formou navyšovat? Máte již středně pokročilou až pokročilou znalost jazyka, jste schopni číst různé typy textu a anglicky se domluvit? Pak je tento kurz určen právě pro vás!

Nabízíme Vám kromě zvyšování dovednosti v používání gramatiky v rozsahu potřebném v běžném životě také efektivní obohacování slovní zásoby. Všechny probírané výrazy a spojení budete mít možnost poslouchat v nahrávkách namluvených rodilými mluvčími. Nové i stávající vědomosti si budete moci průběžně testovat pomocí nabízených kvízů. Učebnici potřebovat nebudete - veškeré materiály dostanete od lektorky.

Termín první lekce: 9. 9. 2021

Termín poslední lekce: 16. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro středně pokročilé 2

Počet volných míst: 2/9
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 120 Kč za semestr)
Čas konání:
Čtvrtek, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka pro středně pokročilé studenty vedený profesionální lektorkou. Při lekcích je věnována pozornost jak procvičování gramatiky, tak poslechu, čtení s porozuměním a samostatnému ústnímu projevu s důrazem na správnou výslovnost anglických slovíček.

Při výuce je používána učebnice: English File Upper-Intermediate– začátek od 6. lekce.

Termín první lekce: 9. 9. 2021

Termín poslední lekce: 16. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

ANGLIČTINA - pro středně pokročilé až pokročilé

Počet volných míst: 3/10
Lektor:
Ludmila Wilhelmová
Cena:
1 lekce/ 80 Kč (1. 120 Kč za semestr)
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka formou rozšiřování slovní zásoby, opakování gramatických pravidel a rozvojem konverzačních schopností pro běžné situace společenského styku s cizinci u nás i v zahraničí.

Výuka zahrnuje poslech nahrávek anglických textů a konverzačních cvičení v podání rodilých mluvčích, jejich následné čtení/překlad/vlastní reprodukce/nacvičování porozumění mluveného textu.

Aktuálně k textům a rovněž dle potřeby bude opakována gramatika s odkazem na její výklad v učebnici Angličtina nejen pro samouky od autorky Ludmily Kollmannové.

Termín první lekce: 13. 9. 2021

Termín poslední lekce: 13. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

ANGLIČTINA online - konverzace pro mírně až středně pokročilé

Počet volných míst: 1/6
Lektor:
Štěpánka Hrubá
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (400 Kč za semestr)
Čas konání:
Úterý, 09:00–10:30

Připravte si kávu, čaj či něco jiného dobrého, pohodlně se usaďte a pojďte si se Štěpánkou a dalšími studenty ve skupině procvičit anglickou konverzaci. Můžete se těšit mimo jiné na tato témata: family life, generation gap, health and lifestyle, food, eating healthy, holidays, tourism, sport and games or culture life.

Potkávat přes ZOOM se budeme ve frekvenci 1 x 14 dní.

Termín první lekce: 7. 9. 2021

Termín poslední lekce: 14. 12. 2021

V případě zájmu se prosím hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online

ANGLIČTINA online - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 0/6
Lektor:
Tereza Cimburková
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (700 Kč za semestr)
Čas konání:
Středa, 10:15–11:45

Kurz pro mírně či více pokročilé studenty se zájmem si popovídat na různorodá (aktuální i vzpomínková) témata, procvičovat gramatiku, rozšiřovat slovní zásobu a předávat si vzájemně dobrou náladu i nápady! 

V tomto semestru se můžete z gramatiky těšit na minulý, přítomný i budoucí čas, nepravidelná slovesa, trpný rod i nepřímou řeč. Čekají Vás opět idiomy, jazykové hrátky i poslech rodilých mluvčí.

Konverzační okruhy se budou točit kolem kultury (od knih, přes divadlo a filmy, až po výstavy a muzea), cestování (všemi možnými způsoby po ČR i po světě), známých a zajímavých osobnosti, mezinárodních a světových dnů a svátků.

Termín první lekce: 8. 9. 2021

Termín poslední lekce: 15. 12. 2021

V případě volné kapacity se prosím hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Chci se přihlásit

ANGLIČTINA online - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 0/6
Lektor:
Vanessa Hájková
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (700 Kč za semestr)
Čas konání:
Úterý, 10:45–12:15

Kurz anglického jazyka pro všechny, kteří chtějí zdokonalovat své jazykové kompetence v tomto cizím jazyce.

Termín první lekce: 7. 9. 2021

Termín poslední lekce: 14. 12 2021

V případě obsazené kapacity se zájemci, prosím, hlaste v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Chci se přihlásit

ANGLIČTINA online - pro pokročilé

Počet volných míst: 0/6
Lektor:
Olga Clooney
Cena:
1 lekce/ 50 Kč (700 Kč za semestr)
Čas konání:
Úterý, 14:00–15:30

Kurz je zaměřen zejména na anglickou konverzaci pro pokročilé studenty. V úzkém kruhu studentů se zaměříte zejména na rozšíření slovní zásoby a správnou výslovnost anglických slovíček. 

Nezbytnou výbavou studenta v tomto semestru je kniha 20th Century Stories (v edici Macmillan Literature Collections - Advanced), kterou společně přečtete a přeložíte.

Termín první lekce: 7. 9. 2021

Termín poslední lekce: 14. 12. 2021

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Chci se přihlásit
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.