Komunita

Angličtina


Angličtina - konverzace

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Marta Pilná
Cena:
80 Kč/lekce
Čas konání:
Čtvrtek, 09:00–10:30

Při výuce se nepoužívá žádná učebnice. Konverzace v angličtině probíhá na témata: kultura (tj. výstavy, divadla, koncerty, knihy), někdy zdraví a politika. Při každé lekci se také opakuje gramatika a praktická angličtina.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen ve čtvrtek 10. 9. 2020 a bude ukončen ve čtvrtek 17. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Koutek
Chci se přihlásit

Angličtina - konverzace

Počet volných míst: 6/8
Lektor:
Eva Perušič
Cena:
80 Kč/1 lekce (1.5 hodiny) - celkem 1.200 Kč
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Od září Vás zveme na nově otevřený kurz anglické konverzace s lektorkou Evou Perušič, která k naší velké radosti posílila naše lektorské řady. Eva Perušič je novinářka, která dlouho žila v New Yorku a která nadchnula naše kurzisty v letním kurzu anglické konverzace.

Kurz je vhodný pro všechny studenty se středně pokročilou (až pokročilou) úrovní anglického jazyka. Bude zaměřen převážně konverzačně, aby studenti měli možnost co nejvíce používat angličtinu prakticky.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen v pondělí 7. 9. 2020 a bude ukončen v pondělí 21. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

Angličtina - konverzace pro pokročilé

Počet volných míst: 3/11
Lektor:
Jan Pellar
Cena:
80 Kč/lekce
Čas konání:
Středa, 09:00–10:30

Kurz je zaměřen konverzačně, při výuce proto není používána učebnice. Materiály jsou vybírány a připravovány průběžně. Lektor zařazuje diskuse v anglickém jazyce o nejrůznějších tématech (společenských, vědeckých apod.), někdy i tématech kontroverzních. Zároveň ovšem nezapomíná na opakování gramatiky a nácvik správné výslovnosti.

Kurz je vhodný pro velmi pokročilé účastníky, ale v případě potřeby jsou zařazovány materiály i pro středně pokročilou úroveň.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka v tomto semestru bude zahájena ve středu 2. 9. 2020 a bude ukončena ve středu 16. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

Angličtina - konverzace pro pokročilé

Počet volných míst: 4/10
Lektor:
Miroslava Opekarová
Cena:
80 Kč/lekce
Čas konání:
Čtvrtek, 14:15–15:45

Kurz je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí angličtiny. Proto je výuka zaměřena spíše na konverzaci a psané eseje. Gramatika je opakována průběžně, pokud kurzisté při testech objeví nějaké pozapomnění nebo neznalost.

Při výuce jsou používány učebnice „English Grammar in Use“ (Raymond Murphy), Nová Cvičebnice Anglické Gramatiky (Sarah Peters, Tomáš Gráf) a 1000 English Collocations with audio (Shayna Oliveira).

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka v tomto semestru bude zahájena ve čtvrtek 3. 9. 2020 a bude ukončena ve čtvrtek 17. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Koutek

Angličtina - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Helena Šaumanová
Cena:
80 Kč/1 lekce (1,5 hodiny) - celkem 1.120 Kč
Čas konání:
Pátek, 09:15–10:45

Kurz je vhodný pro mírně pokročilé studenty se zájmem o další zdokonalování jazykových dovedností. Při výuce kurzisté budou používat učebnici English File Pre-intermediate B, Oxford Press. Kurz je vedený více konverzačním způsobem s důrazem na rozšíření slovní zásoby.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen v pátek 4. 9. 2020 a bude ukončen v pátek 11. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše případné dotazy.

1. patro, učebna Koutek
Chci se přihlásit

Angličtina - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 0/8
Lektor:
Jana Fistungová
Cena:
80 Kč/1 lekce (1.5 hodiny) - celkem 1.280 Kč
Čas konání:
Čtvrtek, 09:00–10:30

Při výuce je používána oblíbená učebnice "STEP BY STEP" – autoři Paddy Long, Jana Kmentová, Zdeněk Benedikt, Christopher Koy, nakladatelství FRAUS.

Během kurzu si osvojíte další gramatická pravidla, rozšíříte slovní zásobu a procvičíte správnou výslovnost.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka v tomto semestru bude zahájena ve čtvrtek 3. 9. 2020 a bude ukončena ve čtvrtek 17. 12.2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Reminiscence
Chci se přihlásit

Angličtina - pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 0/8
Lektor:
Ivana Zavadilová
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Pondělí, 12:30–14:00

Kurz s obecným zaměřením je určen pro seniory, kteří si chtějí rozšířit anglickou slovní zásobu a vylepšit znalosti gramatiky. Na kurzu je příjemná atmosféra, takže ani ostýchavější studenti se nemusí bát mluvit a klást lektorce doplňující otázky.

Spolu s lektorkou a malou skupinou seniorů budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen v pondělí 7. 9. 2020 a bude ukončen v pondělí 21. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka
Chci se přihlásit

Angličtina - pro mírně pokročilé 1

Počet volných míst: 0/11
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Středa, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří mají chuť trávit jedno odpoledne v týdnu dalším studiem angličtiny. Je zaměřen na všestranný rozvoj jazykových kompetencí. Při lekcích je věnována pozornost jak procvičování gramatiky, tak poslechu, čtení s porozuměním a samostatnému ústnímu projevu s důrazem na správnou výslovnost anglických slovíček.

Při výuce je používána učebnice: English File Intermediate – Lesson 5.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen ve středu 9. 9. 2020 a bude ukončen ve středu 9. 12. 2020.

Těší se na Vás profesionální lektorka a malá skupina seniorů!

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2
Chci se přihlásit

Angličtina - pro mírně pokročilé s konverzací

Počet volných míst: 0/8
Lektor:
Ivanka Bartošová
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Čtvrtek, 10:45–12:15

Přidejte se do kurzu s oblíbenou lektorkou Ivankou Bartošovou. Můžete rozvíjet své konverzační dovednosti v příjemné společnosti malé skupinky seniorů. Konečně je tu kurz, kde můžete mluvit bez ostychu a strachu.

Při výuce je používána učebnice "Angličtina nejen pro samouky" od autorky dr. Ludmily Kollmannové, nakladatelství LEDA. Učebnice ovšem není zcela nutná, slouží spíše jako základ kurzu! Lektorka raději využívá práci se zadanými tématy.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen ve čtvrtek 3. 9. 2020 a bude ukončen ve čtvrtek 17. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka
Chci se přihlásit

Angličtina - pro mírně pokročilé začátečníky

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Jan Pellar
Cena:
80 Kč/lekce
Čas konání:
Pondělí, 09:00–10:30

Při výuce je používána učebnice "Angličtina nejen pro samouky" od autorky dr. Ludmily Kollmannové, nakladatelství LEDA, 4. vydání (začátek kurzu od 12. lekce)

Během kurzu si osvojíte základní znalosti anglické mluvnice, rozšíříte slovní zásobu a procvičíte správnou výslovnost.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka bude v tomto semestru zahájena v pondělí 7. 9. 2020 a bude ukončena v pondělí 21. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2
Chci se přihlásit

Angličtina - pro pokročilé

Počet volných míst: 0/8
Lektor:
Olga Clooney
Cena:
80 Kč/1 lekce (1,5 hodiny) - celkem 1.280 Kč
Čas konání:
Úterý, 14:30–16:00

Během kurzu budete procvičovat gramatická pravidla a zaměříte se i na rozšíření slovní zásoby a správnou výslovnost.

Při výuce budou opakovány učebnice "Common Mistakes at CAE" a "Common Mistakes at First Certificate"– Cambridge University Press.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Výuka v tomto semestru bude zahájena v úterý 1. 9. 2020 a bude ukončena v úterý 22.12.2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka
Chci se přihlásit

Angličtina - pro středně pokročilé

Počet volných míst: 3/10
Lektor:
Ludmila Wilhelmová
Cena:
80 Kč/lekce
Čas konání:
Pondělí, 10:45–12:15

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí anglického jazyka formou rozšiřování slovní zásoby, opakováním gramatických pravidel a rozvojem konverzačních schopností pro běžné situace společenského styku s cizinci u nás i v zahraničí.

Výuka zahrnuje poslech nahrávek anglických textů a konverzačních cvičení v podání rodilých mluvčích, jejich následné čtení/překlad/vlastní reprodukce/nacvičování porozumění mluveného textu.

Aktuálně k textům a rovněž dle potřeby bude opakována gramatika s odkazem na její výklad v učebnici Ludmila Kollmannová: Angličtina nejen pro samouky.

Rozvoj konverzačních schopností bude rovněž procvičován volnou konverzací na témata např.: cestování, dovolená, volný čas, nákupy, zdraví apod., a taktéž dle požadavků klientů.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen v pondělí 7. 9. 2020 a bude ukončen v pondělí 14. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2

Angličtina - pro středně pokročilé 2

Počet volných míst: 0/10
Lektor:
Natálie Bakalářová
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Čtvrtek, 12:30–14:00

Obecný kurz anglického jazyka je zaměřen na všestranný rozvoj jazykových kompetencí. Profesionální lektorka Vás srozumitelnou formou bude provádět lekcemi učebnice English File Upper Intermediate. Při lekcích je věnována pozornost jak procvičování gramatiky, tak poslechu, čtení s porozuměním a samostatnému ústnímu projevu s důrazem na správnou výslovnost anglických slovíček.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen ve čtvrtek 10. 9. 2020 a bude ukončen ve čtvrtek 10. 12. 2020.

Těší se na Vás lektorka a malá skupina kurzistů!

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna č. 2
Chci se přihlásit

Angličtina - pro začátečníky

Počet volných míst: 2/8
Lektor:
Ivana Zavadilová
Cena:
80 Kč/1 lekce
Čas konání:
Pondělí, 14:15–15:45

V září otevíráme dlouho očekávány kurz pro úplné začátečníky. Kurz je určen pro všechny seniory, kteří vědí, že začít se učit nový jazyk není nikdy pozdě.

Kurz je koncipován jak pro studenty, kteří s angličtinou nemají žádné zkušenosti, tak pro ty, kteří mají chuť začít úplně od začátku.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen v pondělí 7. 9. 2020 a bude ukončen v pondělí 21. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, Růžovka

Angličtina - pro začátečníky

Počet volných míst: 2/9
Lektor:
Ludmila Vladyková
Cena:
80 Kč/1 lekce (1,5 hodiny) - celkem 960 Kč
Čas konání:
Středa, 10:45–12:15

Pro velký zájem otevíráme další kurz pro úplné začátečníky.

Kurz je koncipován jak pro studenty, kteří s angličtinou nemají žádné zkušenosti, tak pro ty, kteří mají chuť začít úplně od začátku.

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude v tomto semestru zahájen ve středu 16. 9. 2020 a bude ukončen ve středu 16. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

1. patro, učebna Koutek

Angličtina online - falešní začátečníci až mírně pokročilí

Počet volných míst: 0/6
Lektor:
Jitka Jašková
Cena:
50 Kč/1 lekce
Čas konání:
Úterý, 13:30–15:00

Od září pro Vás otevíráme zcela nový kurz anglického jazyka. Přihlášení je vhodné pro studenty, kteří se považují za „věčné začátečníky“ i pro ty, kteří jsou již mírně pokročilí.

Kurz je určený pro všechny, kteří preferují výuku online formou z pohodlí svého domova bez nutnosti osobní přítomnosti v Akademii seniorů. Obávat se nemusí ani senioři, kteří si při práci s počítačem příliš nevěří – se zprovozněním online výuky Vám rádi pomůžeme!

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Kurz bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 a bude ukončen v úterý 22. 12. 2020.

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Chci se přihlásit

Angličtina online - konverzace pro mírně pokročilé

Počet volných míst: 1/6
Lektor:
Kristýna Houdková
Cena:
50 Kč/1 lekce
Čas konání:
Pondělí, 17:00–18:30

V našem nově otevíraném online kurzu budete na hodinách spolu s lektorkou konverzovat a učit se nebát mluvit. Při mluvení o zajímavém tématu automaticky narazíte i na gramatiku a slovíčka, což je také nedílná součást jazyka. Výuka je určena pro mírně pokročilé (A1-A2). Stačí ale, když umíte říct základní věci a očekávejte, že se společně s lektorkou rozmluvíte. Není problém si cokoliv vysvětlit nebo při nejasnostech přepnout do češtiny.

Výuka probíhá online formou. Obávat se ale nemusíte - se zprovozněním výuky Vám rádi pomůžeme!

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (září - prosinec a leden - červen).

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online

Angličtina online - začátečníci a falešní začátečníci

Počet volných míst: 6/6
Lektor:
Tereza Cimburková
Cena:
50 Kč/1 lekce (1,5 hodiny)
Čas konání:
Středa, 10:00–11:30

Nový kurz anglického jazyka online je připravený pro zájemce začátečníky až falešné začátečníky.

Na kurzu začneme se základními konverzačními tématy, naučíme se, jak komunikovat při běžném setkání, při cestování, na ulici, při dopravě, v restauraci. Budeme postupně rozšiřovat slovní zásobu. Soustředit se budeme na okruhy, které budou studenty kurzu zajímat. Hlavní bude jazyk si oblíbit a dokázat se domluvit v běžných situacích. A pro zájemce i v méně běžných :-)

Kurz bude probíhat celoročně. Platba se provádí pololetně (říjen - prosinec a leden - červen).

Zájemci prosím hlaste se v kanceláři Centra aktivního stáří, e-mail marie.klemsova@zivot90.cz nebo na tel. 222 333 536, kde Vám také v pracovní dny (pondělí - pátek 8:00 - 16:00) rádi odpovíme na Vaše otázky.

online
Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.