Institut

Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory

Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory

Standardizace tísňové péče

Cílem projektu Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory je prosazení vyšších standardů sociální služby tísňová péče a poskytnutí odborné podpory zejm. pracovníkům působícím v oblasti sociální práce na pražských městských úřadech ve specificích práce se seniory. Konkrétně prostřednictvím 2 akreditovaných kurzů, praktické exkurze na dispečinku tísňové péče, brožury kazuistických příběhů ze služby tísňové péče, odborných konzultací a konference s názvem „Budoucnost stárnutí za pomoci služeb asistovaného života“.

V období od 1.8.2020 – 31.5.2020 ZDARMA nabízíme

 

  • akreditovaný kurz Na 8 hodin seniorem, aneb simulace stáří gerontooblekem (8 hod.)
  • akreditovaný kurz Péče zaměřená na potřeby seniora (24 hod.)
  • minikurz o tísňové péči
  • odborné konzultace
  • tematická diskusní setkání 
  • kulaté stoly k vydefinování vyšších standardů kvality Tísňové péče
  • závěrečná konference Budoucnost stárnutí za pomoci služeb asistovaného života

Kontakty:

Lukáš Mareček

Tel.: 601 559 579  
e-mail: info@giops.cz

Mgr. Tereza Žílová

Tajemnice Gerontologického institutu
Gerontologický institut, o.p.s.
Tel.: 731 610 060
E-mail: tereza.zilova@zivot90.cz

 

Chcete si prohloubit své znalosti a dovednosti v práci se seniory?

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.