Institut

Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory, se zaměřením na služby asistovaného

Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory, se zaměřením na služby asistovaného

O projektu

Cílem projektu CZ.03.2.63/0.0/19_099/0015216 Standardizace tísňové péče a rozvoj dovedností pracovníků obecních úřadů v práci se seniory, se zaměřením na služby asistovaného života je prosazení vyšších standardů sociální služby tísňová péče a poskytnutí odborné podpory zejm. pracovníkům působícím v oblasti sociální práce na pražských městských úřadech ve specificích práce se seniory. Konkrétně prostřednictvím 2 akreditovaných kurzů, praktické exkurze na dispečinku tísňové péče, brožury kazuistických příběhů ze služby tísňové péče, odborných konzultací a konference s názvem „Budoucnost stárnutí za pomoci služeb asistovaného života“.

Nabízené aktivity

V období od 1.8.2020 – 31.5.2022 ZDARMA nabízíme

  • akreditovaný kurz Na 8 hodin seniorem, aneb simulace stáří gerontooblekem (8 hod.)
  • akreditovaný kurz Péče zaměřená na potřeby seniora (24 hod.)
  • minikurz o tísňové péči
  • odborné konzultace
  • tematická diskusní setkání 
  • kulaté stoly k vydefinování vyšších standardů kvality Tísňové péče
  • závěrečná konference Budoucnost stárnutí za pomoci služeb asistovaného života

Chcete si prohloubit své znalosti a dovednosti v práci se seniory?

Kontakt

Lukáš Mareček

Tel.: 601 559 579  
e-mail: info@giops.cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.