Institut

Další vzdělávací akce

Další vzdělávací akce

Kromě akreditovaných kurzů nabízíme také neakreditované kurzy vhodné zejm. pro pracovníky v oblasti sociální práce a sociálních služeb se seniory.

 

Stavy zmatenosti a poruchy vědomí u demence

Stavy zmatenosti a zastření vědomí jsou časté u pacientů s pokročilejší demencí nebo závažným tělesným onemocněním. Probereme, jak se porucha vědomí projevuje, co ji způsobuje a jak postupovat u akutní poruchy vědomí a u opakujících se poruch vědomí. Probereme tzv. proaktivní geriatrický režim, který pomáhá zkracovat trvání již přítomného stavu zmatenosti a poruch vědomí (např. minimum bolestivých intervencí, dostatečný a kvalitní spánek, aktivní hydratace, přiměřená fyzická aktivita, emočně orientovaná péče a další).

Přednášející: MUDr. Václava van der Meijs

Místo konání: ONLINE – APLIKACE ZOOM, přihlašovací odkaz zašleme 2 dny před konáním semináře

Termín: 18. 12. 2020 od 10:00 do 12.00 hod.

Cena: zdarma

Registrace: zde

KAPACITA OMEZENA

 Přednáška je určena zejm. pro formální a neformální pečující

Duchovní péče o osoby s duševními poruchami

V úvodní části přednášky budou vydefinovány klíčové pojmy (psychická nemoc, psychicky nemocný, pastorace a pastorační pracovník). Bude představeno i předsudečné laické předporozumění duševním chorobám, které má vliv na chování veřejnosti k cílové skupině duševně nemocných. Potom až bude představen odborný diskurs, ve kterém je opěrným bodem Mezinárodní klasifikace nemocí -10 revize (MKN-10), resp. její psychiatrická kapitola. Dále budou popsány metody pastorace a duchovního doprovázení vhodné pro naši cílovou skupinu. Důraz bude kladen na etické zásady a praktická doporučení při vedení pastoračního rozhovoru, ale i obecná pravidla pro kontakt s osobami s duševní poruchou. Během přednášky se účastníci budou seznamovat s psychiatrickými poznatky, které mohou korigovat předsudečné laické smýšlení tak, aby duchovní doprovázení psychicky nemocných bylo erudované a eticky ospravedlnitelné.

Místo konání: online z pohodlí Vašeho domova/práce (stačí připojení k internetu)

Termín: 15. 10. 2020 od 14:00 do 15:30 hod. (vstup do učebny bude možný cca 15 minut před začátkem přednášky)

Cena: Zdarma

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/1a7AeB5VvOb7KAwTF5T4Q4xHXaTGxfcrNJq4kz2ypMsM/edit

(pakliže se chcete zúčastnit, prosím vyplňte tento krátký registrační formulář)

Po registraci Vám zašleme odkaz k přihlášení se do virtuální učebny. Stačí kliknout na zaslaný odkaz a vyplnit jméno a email. Pro úspěšné spuštění on-line přednášky doporučujeme mít plně aktualizovaný operační systém a také prohlížeč.

Pro přístup přes mobilní telefon Android je nutné mít staženou a nainstalovanou aplikaci Click Meeting Webinars, přes internetový prohlížeč v mobilu (tabletu) spustit nejde. Pokud máte potíže s připojením zavolejte na 724 156 667 (Seppia) ideálně ještě před začátkem přednášky.

Přednášející: Mgr. Miroslav Škoda - v roce 2005 začal studovat Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nejprve v bakalářském oboru Náboženská výchova a etika a pak v navazujícím magisterském oboru Teologie služby. Od roku 2012 na TF JU studoval v doktorském studijním programu Teologii, (Studium dokončil v září 2020.) Tematicky se věnuje etickým otázkám spojenými s léčbou a pastorací lidí s duševním onemocněním.

Přednáška je určena zejm. pro formální a neformální pečující

Demence a její obraz

Ve stáří se výskyt demencí kulminuje, věk je hlavní rizikový faktor demencí. Pro demence je příznačné, že dochází k podstatnému úbytku kognitivních funkcí, u některých typů demencí dochází na počátku k úbytku exekutivních (výkonných) funkcí. Druhotně dochází k úpadku dalších, nekognitivních funkcí (poruchy chování, aktivit denního života atd.). Nejčastější demencí vůbec je Alzheimerova choroba. 

Na přednášce se účastníci dozvědí praktické rady, jak například komunikovat s člověkem s demencí, jaké aktivity jsou pro tyto osoby vhodné, jestli a jak je potřeba upravit domácnost, kde senior s demencí žije nebo například jak si ulevit v péči o seniora s demencí.

Místo konání: online z pohodlí Vašeho domova/práce (stačí připojení k internetu)

Termín: 09. 10. 2020 od 09:30 do 11.30 hod. 

Cena: Zdarma

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/13sbC6EaEywjCSQa4hpAy4ssGlXaxFOGfiKCaMTz7hTk/edit

KAPACITA OMEZENA 

Přednáška je určena zejm. pro formální a neformální pečující.

Poruchy chování jako příznak demence

Poruchy chování jsou častou komplikací demence, zároveň jednou z největších překážek pro pečující. Projevy nestandardního chování mohou být velmi rozmanité a také mohou mít různou intenzitu. Nemocný se v takové chvíli mění i po citové stránce a jeho chování může být agresivní (od verbálního až např. po sexuální obtěžování), neklidné (neorientuje se v čase a prostoru, utíká z domova a další).

Příbuzní se mohou domnívat, že jim to babička nebo dědeček „dělá naschvál“. To při nepochopení příčin tohoto chování může vést k nepochopení a negativnímu vztahu k takovému člověku. Na kurzu probereme hlavní příčiny vzniku poruch chování a možnosti jejich ovlivnění režimem a léky. 

Místo konání: online z pohodlí Vašeho domova/práce (stačí připojení k internetu)

Termín: 30. 10. 2020 od 09:30 do 11.30 hod. 

Cena: Zdarma

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/1xEFJ5pidTOCj1e-12-SxzTPf9lWUQ77F0BgLzqO-wy0/edit 

KAPACITA OMEZENA 

Přednáška je určena zejm. pro formální a neformální pečující.

Stavy zmatenosti a poruchy vědomí u demence

Stavy zmatenosti a zastření vědomí jsou časté u pacientů s pokročilejší demencí nebo závažným tělesným onemocněním. Probereme, jak se porucha vědomí projevuje, co ji způsobuje a jak postupovat u akutní poruchy vědomí a u opakujících se poruch vědomí. Probereme tzv. proaktivní geriatrický režim, který pomáhá zkracovat trvání již přítomného stavu zmatenosti a poruch vědomí (např. minimum bolestivých intervencí, dostatečný a kvalitní spánek, aktivní hydratace, přiměřená fyzická aktivita, emočně orientovaná péče a další). 

Místo konání: online z pohodlí Vašeho domova/práce (stačí připojení k internetu)

Termín: 13. 11. 2020 od 09:30 do 11.30 hod. 

Cena: Zdarma

Registrace: https://docs.google.com/forms/d/18o2Sx1EdIfcpic9XtG5oAIqNfW6hdZ283UoD2KLrL0w/edit 

KAPACITA OMEZENA 

Přednáška je určena zejm. pro formální a neformální pečující.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.