Institut

Další vzdělávací akce

Další vzdělávací akce

Kromě akreditovaných kurzů nabízíme také neakreditované kurzy vhodné zejm. pro pracovníky v oblasti sociální práce a sociálních služeb se seniory.

 

Online přednáška: Jak se bránit dezinformacím v době koronaviru? 

S otevřením digitálního prostoru došlo k očekávanému fenoménu: informace se začaly šířit nekontrolovaně. Nikdo si ale na počátku neuvědomil, jak bude v tomto chaosu snadné šířit zároveň i dezinformace, tedy záměrné manipulace, které mají mást, měnit postoje či cely světonázor. 

Koronavirová pandemie není, stejně jako řada dalších globálních událostí, žádnou výjimkou. Naopak. Právě koronavirus se stal okamžitě předmětem různých konspiračních teorií i dezinformačních snah. A v jejich pozadí je často možné vysledovat konkrétní zájmy. Pojďme si o tom popovídat. 

Místo konání: online z pohodlí Vašeho domova/práce (stačí připojení k internetu) 

Připojení se k online přednášce přes tento odkaz: https://seppia.clickmeeting.com/seppia 

Termín: 18. 05. 2020 od 13:00 do 14.15 hod. (vstup do virtuální učebny bude možný cca 15 minut před začátkem přednášky) 

Cena: Zdarma 

Lektor: Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. je vedoucí komunikace a analýzy vzdělávací politiky ve společnosti EDUin. Také je mluvčím Českých elfů, aktivistické skupiny bojující proti šíření dezinformací v českém kyberprostoru. Dlouhodobě publikuje v řadě českých médií, ve kterých komentuje aktuální dění v české společnosti. 

 

Další informace: 

Pro přihlášení do učebny budete vyzváni vyplnit jméno a email. Pro úspěšné spuštění on-line přednášky doporučujeme mít plně aktualizovaný operační systém a také prohlížeč. 

Pro přístup přes mobilní telefon Android je nutné mít staženou a nainstalovanou aplikaci ClickMeeting Webinars, přes internetový prohlížeč v mobilu (tabletu) spustit nejde. 

Pokud máte potíže s připojením zavolejte na 724 156 667 (Seppia) ideálně ještě před začátkem přednášky.

Online přednáška: Vhodná výživa pro posílení imunity u seniorů nejen v době pandemie

S pokračujícím stárnutím se mění nejen všechny tělesné funkce, ale také psychika a výkonnost. Tyto skutečnosti se promítají i do stavu výživy. Ve stáří vznikají fyziologické změny, které mohou mít na stav výživy negativní vliv. Výživu mohou ovlivňovat i vzájemné interakce léčiv, psychosociální změny, sociální izolace, omezené finanční prostředky nebo omezená pohyblivost. 

V přednášce se zaměřím též na potřebu tekutin a živin ve stáří, jak doplnit důležité vitaminy a minerální látky, vhodné technologické úpravy, případně doplňky stravy. 

Místo konání: online z pohodlí Vašeho domova/práce (stačí připojení k internetu) 

Připojení se k online přednášce přes tento odkaz: https://seppia.clickmeeting.com/seppia 

Termín: 21. 05. 2020 od 10:00 do 11.30 hod. (vstup do virtuální učebny bude možný cca 15 minut před začátkem přednášky) 

Cena: Zdarma 

Lektorka: Bc. Marieta Balíková - vedoucí nutriční terapeutka, Fakultní nemocnice v Motole 

 

Další informace: 

Pro přihlášení do učebny budete vyzváni vyplnit jméno a email. Pro úspěšné spuštění on-line přednášky doporučujeme mít plně aktualizovaný operační systém a také prohlížeč. 

Pro přístup přes mobilní telefon Android je nutné mít staženou a nainstalovanou aplikaci ClickMeeting Webinars, přes internetový prohlížeč v mobilu (tabletu) spustit nejde. 

Pokud máte potíže s připojením zavolejte na 724 156 667 (Seppia) ideálně ještě před začátkem přednášky.

Časné plánování péče u pacientů s demencí

Péče o pacienty s demencí vyžaduje komplexní přístup včetně komunikace s rodinnými příslušníky a podporou pečovatelů. Obsahem sdělení budou komunikační přístupy, stanovení terapeutických cílů, možnosti péče o pečující a institut dříve vysloveného přání. Diskutovat budeme plánování dlouhodobé strategie péče i komunikační přístupy s pacientem a pečovatelem. 

Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D. absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, atestoval v oboru neurologie, ukončil doktorské studium v oboru neurověd na Univerzitě Karlově a habilitoval v roce 2014. V současné době pracuje na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice a na neurologickém oddělení Thomayerovy nemocnice. Je členem České neurologické společnosti J. E. Purkyně, tajemníkem Sekce kognitivní neurologie ČLS JEP, členem výboru Neurofarmakologické sekce ČLS JEP a členem panelu Demence a kognitivní neurologie Evropské neurologické akademie. 

Místo konání: v sídle ŽIVOTa 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1, v prvním patře 

Termín: 5. 6. 2020 od 14:00 do 16.00 hod. (od 13.40 hod. prezence) 

Cena: 149,- Kč/1 účastník 

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu: https://docs.google.com/forms/d/1HywncB4TA4Th3HU_SDTKY2ypOK3VuGu2wJghS4njcFw/edit

Přednáška na téma: Závislosti u seniorů

Senioři jsou opomíjenou populací ohroženou závislostmi. Ve velké míře užívají léky, hlavně na bolest, ale i úzkosti. Kromě odlišností v užívaných látkách mají závislosti u seniorů často odlišný obraz od mladších jedinců. Problém může být také v tom, že u starších lidí se závislost rozeznává složitěji. A to vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Mnohdy se změny nálad přisuzují tomu, že má senior bolesti anebo je to reakce na léky, které musí užívat. 

Probereme hlavní rizikové faktory vedoucí k závislosti, možné zdravotní následky a možnosti intervence. Mluvit se bude zejména o závislosti na lécích a alkoholu. 

Místo konání: v sídle ŽIVOTa 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1, v prvním patře 

(všechny hygienická a režimová opatření budou dodržována v max. míře) 

Termín: 22. 05. 2020 od 09:00 do 11.30 hod. (od 8.40 hod. prezence) 

Cena: 149,- Kč/1 účastník 

Přihlásit se můžete na prostřednictvím tohoto odkazu nejpozději do 17.5.2020: https://docs.google.com/forms/d/1qzwinbfMrdlKMBycp9tyOYGgDhLmPBKf7yvoLIcI4Lw/edit

Popis akce ke stažení

Deprese u seniorů a deprese jako příznak demence

Deprese představují ve vyšším věku velmi závažnou poruchu podílející se na snížení kvality života postižených i jejich nejbližších příbuzných, ale také zvyšující mortalitu. Ve stáří ovlivňují obraz deprese faktory, které jsou v mladším a středním věku vzácnější. Jedná se především o přidružená tělesná onemocnění a změnu životní situace. Výrazný vliv na vznik deprese má ztráta životního partnera. Osamělost je pak rizikový faktor vzniku depresí, závislostí i zvýšené sebevražednosti seniorů. Deprese ve stáří má jiný obraz než v časnějších etapách života. Často dochází k přehlédnutí nebo bagatelizaci obtíží, jejich vysvětlováním životní situací, což vede k tomu, že většina seniorů buď vůbec nevyhledá odbornou pomoc, nebo se jim nedostane adekvátní léčby. Svou roli hraje z části i stigma psychiatrie, které mezi seniory přetrvává. 

Místo konání: online z pohodlí Vašeho domova/práce (stačí připojení k internetu) 

Termín: 12. 06. 2020 od 09:00 do 11.00 hod. (vstup do učebny bude možný cca 15 minut před začátkem přednášky) 

Cena: Zdarma Registrace: https://docs.google.com/forms/d/1gmeo-GQVkeSu6Wmq9N-Sptsp2sK9jj-dm4MzHD9s3nA/edit 

(pakliže se chcete zúčastnit, prosím vyplňte tento krátký registrační formulář) 

Pro přihlášení do učebny budete vyzváni vyplnit jméno a email. Pro úspěšné spuštění on-line přednášky doporučujeme mít plně aktualizovaný operační systém a také prohlížeč. 

Pro přístup přes mobilní telefon Android je nutné mít staženou a nainstalovanou aplikaci ClickMeeting Webinars, přes internetový prohlížeč v mobilu (tabletu) spustit nejde. 

Pokud máte potíže s připojením zavolejte na 724 156 667 (Seppia) ideálně ještě před začátkem přednášky.

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.