Institut

Další vzdělávací akce

Další vzdělávací akce

Kromě akreditovaných kurzů nabízíme také neakreditované kurzy vhodné zejm. pro pracovníky v oblasti sociální práce a sociálních služeb se seniory.

 

--------

Vybrané právní otázky péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou

Péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou s sebou nese, kromě každodenních běžných úkonů pečujících, i situace, které je třeba nahlížet z ryze právního pohledu. Přednáška je zaměřena na vysvětlení základních právních pojmů vztahujících se k pečujícím osobám a příjemcům jejich péče. Cílem přednášky je představení možných postupů řešení vztahu pečující/popř. rodinný příslušník-senior/klient dle schopností osob, o které je pečováno, zvládat svůj každodenní život a předjímat následky svého jednání či závazně projevovat svou vůli a přání. Bude představen rozsah možností zastoupení klientů, stupně nápomoci, ale i ochrana proti zneužití osob odkázaných na péči druhých a právní odpovědnost pečovatelů. Hovořit budeme zejm. o tématech: odpovědnost k právním úkonům-omezení způsobilosti k právním úkonům, plné moci, opatrovnictví, ochrana práv nemocného (jaká práva apod.), dříve vyslovená přání, zastoupení členem domácnosti, zanedbání péče blízkými, ale i ze strany instituce.

Popis akce ke stažení

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.