Institut

Akreditované kurzy

Akreditované kurzy

Gerontologický institut usiluje především o zpracování takových akreditovaných programů dalšího vzdělávání, které budou reagovat na aktuální otázky práce s danou cílovou skupinou.

Chtěli bychom tak pracovníkům v přímé péči poskytnout dostupný prostor k zabývání se specifiky uživatelů – seniorů; předávat jim informace o možnostech podpory laických pečujících a zároveň umožnit plodnou výměnu zkušeností v této oblasti.

V současné době nabízíme kurzy akreditované MPSV ČR. Aktuální seznam kurzů naleznete níže. Můžete se hlásit do aktuálně otevřených kurzů nebo si u nás můžete objednat kurz přímo pro Vaše zaměstnance ve Vaší organizaci (v tomto případě nás kontaktujte na info@giops.cz nebo na tel. č. 731 610 060). Stačí nás kontaktovat, domluvíme se na termínu, ceně, počtu zájemců a náš lektor přijede k Vám do organizace proškolit vaše zaměstnance.

---------

Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení

Účastníci se seznámí s teorií systému sociálního zabezpečení a se základy posuzování zdravotního stavu pro tzv. nepojistné dávky, především systém sociální pomoci.

Seminář je zaměřen na aktuální informace o nových právních úpravách účinných z oblasti posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání dávek osobám se zdravotním postižením a posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

Účastníci se rovněž seznámí s posudkovými kritérii posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, a to s důrazem na majoritní skupinu příjemců této dávky – seniory.

Cílem je získání nezbytných znalostí a vědomostí o činnosti lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení a zejména podmínkách spolupráce posudkových lékařů a sociálních pracovníků.

Popis kurzu ke stažení

---------

Posuzování zdravotního stavu pro účely nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení

Účastníci se seznámí s teorií systému sociálního zabezpečení a se základy posuzování zdravotního stavu pro tzv. nepojistné dávky, především systém sociální pomoci.

Seminář je zaměřen na aktuální informace o nových právních úpravách účinných z oblasti posuzování zdravotního stavu pro účely přiznání dávek osobám se zdravotním postižením a posuzování schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

Účastníci se rovněž seznámí s posudkovými kritérii posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, a to s důrazem na majoritní skupinu příjemců této dávky – seniory.

Cílem je získání nezbytných znalostí a vědomostí o činnosti lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení a zejména podmínkách spolupráce posudkových lékařů a sociálních pracovníků.

Popis kurzu ke stažení

---------

Kurz dispečera Tísňové péče

Gerontologický institut pořádá Kurz dispečera Tísňové péče, který je určený pro ty, kteří se pohybují v sociální oblasti a chtěli by získat nebo prohloubit znalosti a povědomí o práci na Tísňové péči.

Účastníci kurzu získají kompletní teoretické i praktické informace, díky kterým si osvojí obsluhu dispečinku Tísňové péče, naučí se pohotově reagovat v krizových situacích, zvládnou bezpečně poskytnout první pomoc po telefonu a prohloubí si své znalosti v oblasti sociální práce a sociálního poradenství.

Popis kurzu ke stažení

---------

Optimalizace komunikačních dovedností pro formální a neformální pečující o geriatrické pacienty a klienty

Cílem osmnáctihodinového kurzu (3 dny po 6ti hodinách) je naučit se, jak nabídnout klientům a pacientům pomoc. A to tak, aby ji přijali a plně využili. To vyžaduje nejen potřebné dovednosti, ale také empatický, psychologický a psychoterapeutický přístup.

Pomoc a péče o jedince s oslabením či s hendikepem jakékoliv etiologie, je velmi křehká záležitost. Zranitelnost je velká na obou stranách: tedy jak u osob potřebných, tak u těch pomoc nabízejících. Kurz proto vnímáme jako praktický výcvik se sekvenčně dávkovanou teoretickou průpravou, maximálně zakotvenou a ověřenou v sebezkušenostní praxi.

Popis kurzu ke stažení

---------

Mezigenerační dobrovolnictví. Úvod do problematiky.

Mohou dobrovolníci přispět ke kvalitě Vámi poskytovaných sociálních služeb?

A pokud ano, tak jak?

Co dobrovolnictví nabízí a jaké jsou jeho limity? Důvěřujete dobrovolníkům? Anebo je považujete za téměř nebezpečné nadšence, kteří jiným komplikují práci a nic k ní nepřidávají? Jak lze posoudit profesionalitu dobrovolnického centra a připravenost jeho dobrovolníků? Mohou dobrovolníci pomoci seniorům a mohou senioři vykonávat dobrovolnickou službu? Má dobrovolnictví seniorů nějaké výhody?

Na tyto a další otázky přináší odpovědi osmihodinový interaktivní seminář založený na téměř dvacetiletých zkušenostech v oblasti dobrovolnictví. Kurz je veden interaktivně s důrazem na kreativní prostředí pro výměnu zkušeností a inspiraci.

Popis kurzu ke stažení

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.