Institut

Je obecně prospěšná společnost založená v roce 2011 občanským sdružením Život 90. Jádrem aktivit Gerontologického institutu je analytická, vzdělávací, koncepční, metodická, konferenční a poradenská činnost v oblasti problematiky stáří a stárnutí.

V této oblasti navazuje na bohaté zkušenosti svého zakladatele, spolku Život 90, který dlouhodobě poskytuje sociální služby seniorům a jejich blízkým, realizuje aktivizační programy pro seniory, osvětové informační kampaně o stáří a provozuje také divadlo přátelské seniorům. Gerontologický institut, o.p.s. vytváří prostor ke zkoumání širších souvislostí této problematiky, k jejímu řešení na odborné úrovni a zároveň ke vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Důraz je přitom kladen na odbornou erudici v oblasti gerontologie a na spolupráci se zahraničními odborníky a organizacemi.

Aktivity Gerontologického institutu jsou přístupné odborné veřejnosti z celé ČR, konference mají zpravidla celostátní charakter.

Gerontologický institut, o. p. s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 794.
Datum zápisu: 23. 02. 2011

Sídlo

Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
Internet: https://www.zivot90.cz/cs/institut
E-mail: info(at)giops.cz
IČO: 24813737
DIČ: CZ24813737

Ředitel

Mgr. Jan Lorman

Správní rada

Mgr. Lucie Vidovićová, PhD.
Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Dozorčí rada

Dr. Jiří Flutka
Ing. Jaroslav Kula
do 10. 9. 2013 Luděk Vinohradník od 27. 11. 2013 Mgr. Vlastimil Venclík

Bankovní spojení

Účet č.: 2705443329/0800
Banka: Česká spořitelna, Rytířská 29, 110 00 Praha 1

Aktuality

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.