Aktuality

Cyklus povídání o jídle s PhDr. Evou Ferrarovou

Komunita

Zveme vás na cyklus čtvrtečních online přenášek zaměřených na antropologii jídla. Začínáme již 11.2. přednáškou Historie jídla od pravěku do současnosti a budeme pokračovat průřezem zajímavých témat až do poloviny června.

Cyklus povídání o jídle s PhDr. Evou Ferrarovou
11.2.   Historie jídla od pravěku do současnosti
25.2.   Proč jíme to, co jíme a nejíme to, co nejíme?
11.3.   Jídlo a pití v náboženství
25.3.   Proč nám chutná to, co nám chutná (vývoj chuti)
8.4.     Jak jídlo cestovalo po světě
22.4.   Jídlo a identita člověka
6.5.     Stolování a stolničení
20.5.   Gastronomie
3.6.     Muž a žena v kuchyni
17.6.    Co budeme jíst, až všechno sníme

 

Přednášky budou probíhat prosřednictím aplikace ZOOM na odkaze www.zivot90.cz/povidani-o-jidle.

Přihlašovat se můžete na aktivizace@zivot90.cz, nebo 222 333 536/74.

 

PhDr. Eva Ferrarová PhD. (* 1953) je česká vysokoškolská učitelka, jež žila dvacet let v Itálii, kde dokončila univerzitní studia na Università degli Studi di Bari a byla aktivně zapojena do italského ženského hnutí. Po návratu do ČR v roce 1994 pracovala na Magistrátu hl.m. Prahy. Od roku 2008 pracuje na MV ČR ve funkci koordinátorky problematiky rovnosti žen a mužů a problematiky stárnutí. Rovněž aktivně pracuje v o.p.s. Alternativa 50+.
V roce 2010 pak obhájila na katedře kulturologie FF UK v Praze předloženou rigorózní práci na téma „Kultura, gender a moc“, za což jí byl udělen titul PhDr..

Potřebujete s něčím poradit?
Neváhejte nás kontaktovat.