Domácí násilí

 

S přibývajícím věkem ubývá  fyzických sil, přátel i sociálních kontaktů. Stoupá zdravotní omezení. Také se mění rozložení sil ve vztazích k druhým lidem. Dochází k posunu z  pozice více či méně samostatné nezávislé osoby do postavení osoby více či méně nebo dočasně závislé na ostatních lidech. Tato nerovnováha ve vzájemném postavení se může v podmínkách sociální izolace a při nerespektování lidské důstojnosti prohlubovat až do podoby nadvlády jedné stany nad druhou.

Domácí násilí je naučené chování ve vztahu mezi blízkými lidmi. Jeho projevy ve stáří mohou být vyvrcholením předchozích špatných vztahů, ale může se projevit také naprosto nečekaně například při onemocnění, které vyžaduje dlouhodobější péči druhé osob.

 

Podívejme se na životní situace, které podporují vznik domácího násilí ve vyšším věku. Je to především:

- závislost, sociální izolovanost a nedostatek sebedůvěry

- dlouhodobé závažnější onemocnění

- návrat dospělých dětí k rodičům (často se jedná o osoby, které jsou    závislé na alkoholu nebo jiných omamných látkách)

- soužití starších lidí  s duševně nemocnými dospělými dětmi

Domácí násilí vyhodnocujeme podle přítomnosti čtyř znaků:

- opakování

- dlouhodobost

- blízkost osob

- eskalace

 

 

Uživatelé se často obracejí na telefonickou krizovou linku u psychického násilí, kde popisují vyhrožování, nadávaní atd. Psychické násilí pak může eskalovat až do fyzického násilí, kde dochází k fyzickému napadání. Dále se může stupňovat až do ekonomického násilí, kde může mít podobu například  nechtěné odebírání finančních prostředků atd.
Podle statistik je nejvíce zastoupeno mezigenerační domácí násilí a násilí mezi seniory partnery. Příčinou může být zmiňovaná nerovnováha ubývajících sil, závislost na péči nebo vyvrcholení špatných vztahů.

Sociální služba telefonické krizové pomoci  Senior telefon je bezplatnou, nonstop službou pro ohrožené osoby domácím násilím. Uživatelé si mohou o  své situaci anonymně promluvit.

Sociální pracovníci/ce Senior telefonu poskytují telefonickou krizovou intervenci, kde nabízejí podporu uživatelům i pomáhají k zplnomocnění k vlastnímu řešení krizové situace. Sociální pracovníci informují o institutu vykázání, intervenčních centrech nebo v naléhavosti doporučují obrátí se na policii, záchrannou službu, sociální pracovnice, azylové domy, psychology, právníky..

Pomoc uživatelům s problematikou domácího násilí

 

Motto:" Násilí v rodině není normální a nikdo nemá povinnost trpět."

 

Poskytnutá pomoc:

· Telefonická krizová intervence.

· Zjišťujeme stupně rizikovosti.

· Pomáháme uživatelům vyznat se v celé situaci.

· Mapujeme jaké kroky uživatelé podnikli.

· Pomáháme sestavit bezpečnostní plán.

· Informujeme o Institutu vykázání.

· Nabízíme uživatelům další sociální služby(policie, intervenční centra, poradny Bílého kruhu bezpečí, psychoterapeutická pomoc, mediace atd.)

·Podporujeme uživatele tak, aby byli schopni situaci řešit vlastními silami.

 


Jaké služby  seniorům ohroženým domácím násilím nabízíme ?

V akutní krizové situaci doporučujeme obrátit se na:

· Policii ČR

- Intervenční centrum

· Krizové centrum

· Sociální úřad

· Občanskou poradnu

· Právní poradnu

· Psychologickou poradnu

 

Pomoc ohroženým osobám domácím násilím z pohledu legislativy:

·Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím přinesl velkou pomoc ohroženým seniorům domácím násilím.

· Pomáhá chránit ohroženou osobu.

· Zamezuje další eskalaci domácího násilí - násilník může být vykázán ze společného obydlí.

·Zřízená Intervenční centra poskytují pomoc ohroženým osobám domácím násilím v oblasti právní, sociální, psychologické.

 

Kalendář akcí -

Předchozí
Další

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Portál - kniha Hry a trénink Paměti
 

© Copyright Život90 2008 - 2018.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Zivot90.cz je bez písemného souhlasu Život90, z. ú. zakázáno. Provozovatelé portálu zaručují všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů. Provozovatelé nesbírají žádné osobní údaje, které jim uživatelé portálů sami dobrovolně neposkytnou.

test

Zavřít