Nástup sendvičové generace? 40 % Čechů, kteří se starají o své rodiče, se zároveň starají o alespoň jedno nezletilé dítě

12. června 2018

Praha, 12. června 2018 – V České republice žijí lidé, kteří svou péči dělí mezi své děti a rodiče. Podle výzkumu, který si nechala zpracovat nezisková organizace Život 90 u výzkumné agentury IPSOS, celých 40 % lidí, kteří pečují o své starší rodiče, se zároveň stará o alespoň jedno nezletilé dítě. Příčinou vzniku sendvičové generace je pak fakt, že se lidé dožívají vyššího věku a odkládají zakládání rodin. Z dat také vyplynulo, že je důležité zaměřit podporu na ty, kteří se rozhodli o své starší rodiče pečovat v domácím prostředí – těch je podle výzkumu Života 90 v České republice již 47 %.

 

Zobrazit článek »

Život 90 spolupracuje s IBM Corporate Service Corps týmu v Česku

11. června 2018

Život 90 spolupracuje s IBM Corporate Service Corps týmem. Během čtyř týdnů v průběhu června 2018 bude tým odborníků z celého světa pracovat na zefektivnění komunikační strategie a také nastavení marketingové strategie pro zajištění nezávislého financování části poskytovaných služeb. Každodenní interakce s IBM týmem umožní organizaci podívat se na své aktivity i plány ze zcela jiné perspektivy, což je velmi přínosné. Pomocí metodologií IBM definují, co je důležité, co by bylo vhodné změnit, jak organizaci i aktivity vylepšit. Celý projekt vyvrcholí prezentací závěrů a doporučení. To proběhne na slavnostním setkání v prostorách Života 90, a to 21. června 2018, od 10. hodin.

Jak česká města připravit na stárnutí svých obyvatel? Odpovědi přinese mezinárodní konference „Stáří spojuje“

23. května 2018

Dvoudenní konferenci 30. – 31. května 2018 pořádá v Praze nezisková organizace Život 90 23. května 2018 – Do roku 2030 bude ¼ městské populace vyspělých zemí starší šedesáti let. Jsou česká města připravena na své stárnutí? Jak tento fakt ovlivní jejich fungování a jaké konkrétní kroky bude muset Praha a další obce v ČR přijmout, pokud se chtějí stát místem pro kvalitní stárnutí? Odpovědi na tyto otázky přinese mezinárodní konference „Stáří spojuje“. Ta se koná ve dnech 30. – 31. května 2018 v Malém sálu v Městské knihovně v Praze. Čeští i zahraniční odborníci se budou věnovat tématům jako je vytváření městské infrastruktury přátelské k seniorům, dopadům globalizace na život seniorů ve městech, možnostem sdíleného bydlení nebo podpoře sendvičové generace. Konferenci organizuje Gerontologický institut, odborná společnost nezisková organizace Život 90.

 

Zobrazit článek »

Život 90 zve seniory na cvičení pod širým nebem

Praha, 26. dubna 2018 - Organizace Život 90 připravila ve čtyřech pražských parcích sérii speciálních cvičení pro seniory a seniorky. Pod dohledem profesionálních trenérů absolvují zájemci v průběhu května a června lekce pilates, jógy nebo zdravotního cvičení. K vyzkoušení bude také nordic walking, petanque či lekce cvičení na strojích s Davidem Hufem.

 

Zobrazit článek »

Pět stovek seniorů se vydalo na jízdu předvánoční Prahou

26. ročník Vánoční projížďky pro hendikepované a osamělé seniory uspořádala nezisková organizace Život 90

11. prosince 2017 – V sobotu 9. prosince se do předvánoční Prahy vydalo pět stovek osamělých a hendikepovaných seniorů. Ti se na palubách 20 autobusů a za asistence téměř 80 dobrovolníků vydali prohlédnout si významné památky našeho hlavního města ve vánočním hávu. Akci každoročně pořádá nezisková organizace Život 90, která se v ní zaměřuje především na ty, kteří žijí osaměle nebo by si bez pomoci druhých lidí nemohli kouzel předvánoční Prahy užít. Mezi účastníky projížďky převažovali hlavně sedmdesátníci a osmdesátníci.

Zobrazit článek »

Vánoční přání malých „Ježíšků“ potěší osamělé seniory

Na linku důvěry volá v předvánočním čase dvakrát více osamělých seniorů

29. listopadu 2017 – Dneškem startuje pilotní ročník projektu Dopisy od Ježíšků. Žáci prvního stupně základních škol budou psát a výtvarně zpracovávat vánoční přání, která budou následně rozeslána konkrétním seniorům, kteří už nikoho nemají. Projekt má za cíl pomoct seniorům překonat pocit osamění, který je pro ně nejintenzivnější právě před Vánoci, ale také upozornit na důležitost mezigeneračního setkávání.

Zobrazit článek »

Divadlo U Valšů uvedlo nové zpracování hry Arnošta Goldflama Dámská šatna

27. listopadu 2017 - V pondělí 27. listopadu 2017 se v pražském Divadle U Valšů konala premiéra divadelní hry Arnošta Goldflama Dámská šatna. Diváci této inscenace mají jedinečnou možnost nahlédnout do jindy skrytého prostředí divadelního zákulisí. Příběhy čtyř generací divadelních hereček, které ztvárňují Dana Batulková, Daniela Kolářová, Evellyn Pacoláková a Petra Tenorová, divákům přiblíží nejen dění a atmosféru mimo divadelní jeviště, ale i osudy a životní role čtyř obyčejných žen. Co vše skrývá dámská šatna?

Zobrazit článek »

Vzrůstající zájem o dobrovolnictví zlepšuje vztahy mezi generacemi

Na nenahraditelnou roli dobrovolníků v rámci mezigenerační spolupráce upozorní mezinárodní konference Dvě generace, dva světy Praha

22. listopadu 2017 - Zájem o dobrovolnictví ve vztahu k seniorům roste. Jen za poslední rok eviduje nezisková organizace Život 90 nárůst těchto dobrovolníků o 40 %. Nejčastějšími důvody, které lidi motivují k dobrovolnické činnosti se seniory, je touha smysluplně naplnit svůj čas, pomoc starším lidem a možnost inspirovat se jejich životními zkušenostmi. Vyplývá to z vnitřního šetření Dobrovolnického centra organizace Život 90, které patří mezi největší v České republice zaměřující se na problematiku seniorů. Na důležitou roli dobrovolníků v rámci úspěšného mezigeneračního dialogu upozorní také mezinárodní konference Dvě generace, dva světy, kterou Život 90 pořádá u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků.

Zobrazit článek »

Život 90 ocenil ty, kteří pomáhají seniorům

2. října 2017 – Slavnostním benefičním večerem organizace Života 90 ve Stavovském divadle vyvrcholily každoroční oslavy Mezinárodního dne seniorů. 27. září organizace již po 26. ocenila dobrovolníky a donátory, kteří svůj čas a prostředky pravidelně věnují seniorům. Slavnostní večer byl zakončen divadelním představením Audience u královny s Ivou Janžurovou v hlavní roli.

Výtěžek představení vynesl 155 533 Kč, a pokryje 22 dní provozu Senior telefonu Života 90 – nepřetržité linky důvěry, která od svého vzniku pomohla již půl milionu seniorům v nouzi.

Zobrazit článek »

Očkování proti pneumokoku může zachránit každého čtvrtého nakaženého seniora

Na možnosti prevence zápalu plic a dalších onemocnění upozornila akce „Pneumokok není pro starý“ neziskové organizace Život 90 Praha

30. října 2017 – V Praze proběhla osvětová akce „Pneumokok není pro starý“. Během ní byly pod odborným dohledem lékařů z Nemocnice Na Bulovce proočkovány desítky seniorů proti pneumokokovým nákazám. Očkovat se nechali také herci Daniela Kolářová a Stanislav Zindulka. Akce se uskutečnila přímo v pražském sídle pořadatele - neziskové organizaci Život 90. Cílem události bylo upozornit na důležitost prevence u seniorské populace a fakt, že od letošního září je účinná konjugovaná vakcína pro seniory plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pneumokokové infekce způsobují úmrtí každého čtvrtého nakaženého seniora staršího 65 let.

Zobrazit článek »

Život 90 ocení dobrovolníky, kteří se nezištně starají o seniory

27. září 2017 – Slavnostním benefičním večerem organizace Života 90 ve Stavovském divadle vyvrcholí každoroční oslavy Mezinárodního dne seniorů. 27. září od 18:30 organizace již po 26. ocení dobrovolníky, kteří se nezištně a bez nároku na odměnu věnují seniorům.

Slavnostní večer bude zakončen divadelním představením Audience u královny s Ivou Janžurovou v hlavní roli. Výtěžek představení půjde na pokrytí provozu Senior telefonu Života 90 – nepřetržité linky důvěry, která od svého vzniku pomohla již půl milionu seniorům v nouzi.

Zobrazit článek »

Projekt Přátelských návštěv Života 90 spojuje generace

Praha, 29. srpna 2017 - Život 90 reaguje na skutečnost, že stále přibývá seniorů, kteří žijí osamoceně bez spojení s vnějším prostředím.V rámci projektu Přátelských návštěv umožňuje setkávání aktivních seniorů s těmi, kterým již vysoký věk a zdravotní stav neumožňují kontakt se světem. Dobrovolníkem se ale může stát kdokoliv bez ohledu na věk.
Zobrazit článek »

Stále přibývá seniorů, kteří žijí osamoceně bez kontaktu s vnějším prostředím

Život 90 se rozhodl reagovat na skutečnost, že stále přibývá seniorů, kteří žijí osamoceně bez kontaktu s vnějším prostředím a často již také bojují se zhoršeným zdravotním stavem. Díky podpoře nadace Erinnerung Verantwortung Zukunft (EVZ) proto vznikl program, který motivuje seniory – dobrovolníky k tomu, aby část svého volného času pravidelně věnovali starším osamělým seniorům.
Zobrazit článek »

Seniory nejvíc trápí samota, nepotřebnost a týrání

Z aktuálních čísel statistik linky Senior telefon, kterou provozuje Život 90, vyplývá, že senioři nejvíc řeší různé formy samoty – ta se společně s problémy v rodinných nebo jiných mezilidských vztazích objevuje v 60 % všech hovorů.

Zobrazit článek »

Benefiční večer v Národním divadle přinesl Senior telefonu 84 096 korun!

Vybraná částka zajistí provoz linky Senior telefon celkem na víc než 280 hodin, což znamená jedenáct a půl dne nepřetržitého provozu linky.

Zobrazit článek »

Senioři čelí agresi svých rodin, partnerů i neznámých podvodníků


Rok 2015 přinesl na krizové lince Senior telefon 475 případů týrání seniorů, policie jich jako trestný čin řešila 44. Podvody a krádežemi přišli staří lidé za loňský rok o víc než 25 a půl milionu korun. Tyto údaje zveřejňujeme v rámci Světového dne připomenutí násilí na starých lidech, který připadá na 15. června.

Zobrazit článek »

Společnost i stát podhodnocuje autonomii seniorů, možnosti péče o starší lidi jsou roztříštěné

 

V Praze skončila konference Stáří spojuje, která se ve dnech 31. května a 1. června věnovala kvalitě života ve stáří, sociálním rolím starších lidí i péči o ně. Konferenci už tradičně pořádal Život 90.

Zobrazit článek »

Život 90 představuje nový nástroj komunikace pro seniory - projekt webová agora

Webová agora pro seniory je webový nástroj, který umožní uživatelům z cílové skupiny 65+ vyjadřovat své názory, šířit je, propojovat se navzájem a v neposlední řadě prostřednictvím petic vytvářet tlak na tvůrce politik. Webová agora pro seniory je mixem diskusního fóra a petičního webu. Chceme tak vytvořit unikátní sociální síť a podpořit možnost „síťování“ - navazování nových známostí prostřednictvím formulování nejen generačních témat.

Zobrazit článek »

Senior akademie městské policie a Života 90 pomáhá

Úloha vzdělávání ve vyšším věku je nejen nabývat nových znalostí a informací. Seniory studium vrací do života, umožňuje mu potkávat se s vrstevníky, v něčem se zlepšovat a v neposlední řadě tříbit myšlení a paměť.

Zobrazit článek »

Jan Lorman: Užívejme si stáří, máme na to právo


Byl jsem požádán, abych napsal článek o tom, jak vypadá aktivní stáří. Zralý věk. Nevím, jestli jsem ten pravý pro takové úvahy. Já nevím, kde jsem, co mne ještě čeká. Jak dlouhou mám ještě příležitost své věci dokončit. Budu zdráv? Budou mne mít děti rády?

Zobrazit článek »

Babička je lepší než auto! Život 90 otevírá téma generačně neúplných rodin a upozorňuje, že mít prarodiče je luxus

Život 90 a portál www.seniorum.cz spouštějí první mezigenerační seznamku v Česku. V rámci informační kampaně Babička je lepší než auto upozorňují na zásadní místo, které mají prarodiče v životě rodiny, a otevírají novou cestu, jak se senioři a rodiny mohou najít. Na seznamce portálu pro seniory www.seniorum.cz, který Život 90 provozuje, je totiž poptávka po mezigeneračním seznámení desetkrát vyšší než v ostatních kategoriích.

Zobrazit článek »

Týrání seniorů je třeba důsledně řešit a nezanedbávat prevenci ani mezigenerační vztahy

Život 90 dokončil projekt na pomoc týraným seniorům. Linka důvěry Senior telefon má díky němu posílený provoz, veřejnost i odborníci mají víc informací než kdykoli předtím. Za posledních 14 měsíců eviduje linka Senior telefon 561 hovorů s tématem týrání.

Zobrazit článek »

Nová třígenerační komedie v Divadle U Valšů!

V Londýně žije nesmělý Leonard po rozvodu se svou pubertální dcerou a s veselým otcem. Toho by rád umístil do domova důchodců, jenže pro jeho svéráznou povahu ho nikde nechtějí. Leonard, aby si přivydělal, píše tajně knihu pod ženským pseudonymem. Všechno se ale nečekaně zamotá, když se půvabná nakladatelka rozhodne knihu vydat…

Zobrazit článek »

Konference "Stáří spojuje 2015"

Važte si sebe sama a nesmiřujte se s málem! vyzývá seniory deklarace, která byla přijata na konference Stáří spojuje 2015. V Praze zazněly zásadní poznatky týkající se života a zdraví seniorů, jejich rodin a životního prostředí.

Zobrazit článek »

Desatero pro výběr domova pro seniory

Necítíte v zařízení zápach moči? Nejsou bezdůvodně zvednuté postranice u postele? Můžete telefonovat o samotě? Život 90 u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na seniorech představuje Desatero pro výběr domova pro seniory.

Zobrazit článek »

Podporujeme týrané seniory a hledáme s nimi cestu ven

Díky posílení provozu na lince důvěry Senior telefon 800 157 157 se dočká pomoci víc seniorských obětí domácího násilí. Projekt „Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním“, který realizuje Život 90, se věnuje různým etapám pomoci týraným seniorům.

Zobrazit článek »

Videoseriál Cvičením proti bolesti vychází na DVD

Pro cílovou skupinu 60+ připravil spolek Život 90 videoseriál s fyzioterapeutickým cvičením. Ve spolupráci s odborníkem na klinickou gerontologii docentem Zdeňkem Kalvachem a fyzioterapeutkou Eliškou Novotnou seriál pečlivě ukazuje, jak účinně procvičovat jednotlivé části těla tak, aby nic nebolelo a zároveň se preventivně omezila zdravotní rizika u této cílové skupiny. Seriál vychází na DVD za cenu 190 korun.
Zobrazit článek »

Očkování seniorů proti pneumokokovi má být zdarma!

Život 90 podporuje zařazení vakcíny proti pneumokokovi pro osoby starší 65 let k preparátům hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Senioři jsou pneumokokovými infekcemi zásadně ohroženi a každý čtvrtý starší pacient na tuto nemoc zbytečně umírá.
Zobrazit článek »

Jak si najít práci v pozdějším věku?

Víte, že svůj věk nemusíte uvádět v životopise? Víte, jaké údaje tam naopak chybět nemají? Jak dlouhý a jak formulovaný má být motivační dopis? A co když jste pozváni na pohovor? Podívejte se na informace semináře Generace uprostřed, který Život 90 připravil se spolupráci s organizací Alternativa 50+.
Zobrazit článek »

Nadace České spořitelny udělila Janu Lormanovi Cenu Floccus

Nadace České spořitelny udělila 30. ledna na slavnostním galavečeru Cenu Floccus jednotlivcům a organizacím, které se zaměřují na pomoc lidem vyloučeným ze společnosti. Vítězi se stali Petr Jeřábek z Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské, Jan Lorman, zakladatel spolku Život 90 a Martina Richterová Těminová ze Sananimu.
Zobrazit článek »

Péče - a co za to?

Co je to příspěvek na péči a příspěvek na bydlení? Jak o ně žádat a kdo na ně má nárok? Co dělat, když není příspěvek přiznán? Jaká jsou práva a povinnosti žadatele? Přečtěte si na informace, které zazněly na semináři cyklu Generace uprostřed konaného 3. 12. 2014. Seminář vedla sociální pracovnice Života 90 Julie Městková.
Zobrazit článek »

Leták a semináře k projektu "Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním"


V rámci projektu Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů jsme vytvořili pro veřejnost leták k problematice domácího násilí a týrání seniorů.
Zobrazit článek »

Nebuďte na péči sami

Kazuistiky k semináři cyklu Generace uprostřed konaného 24. 11. 2014

Seminář vedla: Mgr. Dana Kroupová, vedoucí krizové pomoci a poradenství Života 90

„Máma je strašně silná osobnost a ode mě vyžaduje víc a víc.“
„Cítím se v tom být úplně sama.“
„Nevím, kam se obrátit.“

Zobrazit článek »

Štědrý večer v Životě 90

Na Vánoce by nikdo neměl být sám a pro seniory to platí dvojnásob. V Odlehčovacím pobytovém centru Života 90 se proto poprvé konal Štědrý den s našimi klienty.

Zobrazit článek »

Na vánoční výlet s Životem 90 vyrazilo pět stovek seniorů

V sobotu 13. prosince vyrazily už po třiadvacáté autobusy ze všech koutů Prahy. Na palubách vezly 515 osamělých a hendikepovaných seniorů v doprovodu průvodců a dobrovolných asistentů. Cílem byla vánočně vyzdobená Praha – kostely, betlémy, muzea a trhy.

 

Zobrazit článek »

Postavení seniorů v 96 zemích světa

Mezinárodní organizace HelpAge International, která je sítí více než 100 členských organizací z 65 zemích celého světa, vydává u příležitosti Mezinárodního dne seniorů tzv. Global AgeWatch Index. Ten ukazuje, jaká je v 96 zemích světa podpora jejich starší populace.

Zobrazit článek »

Informační kampaň Generace uprostřed upozorňuje na problematiku sendvičových generací. Péče o děti i rodiče bývá někdy důvodem kolapsů

Češi se o své staré rodiče a prarodiče starají, protože jim to přijde správné a ústavní péči vnímají jako poslední možnost. 1 z 10 pečujících ale pod tímto náporem psychicky kolabuje. 8 % pečujících rodin nezvládá situaci finančně. Průměrný zástupce sendvičové generace stráví péčí bezúplatně až 20 hodin týdně, a to na úkor svého osobního života nebo volného času. V péči rodin se momentálně nachází 75 000 seniorů, brzy jich ale bude intenzivní péči blízkých potřebovat 150 000. Na všechna tato fakta upozorňuje nová kampaň Generace uprostřed, kterou přináší Život 90.

Zobrazit článek »

Život 90 představuje nový projekt, který pomůže týraným seniorům

Nový projekt „Podpora seniorů ohrožených a postižených domácím násilím a týráním“ se věnuje různým etapám pomoci týraným seniorům - od prevence, přes rozpoznání obětí pracovníky sociálních služeb a akutní pomoc seniorům, až po posílení mezioborové spolupráce v komplexní pomoci obětem týrání a násilí.

Zobrazit článek »

Senioři – běžci opět zaplní Stromovku, závod odstartuje Dana Zátopková

Do Stromovky se v sobotu 4. října 2014 opět po roce vrací oblíbený běh pro všechny starší šedesáti let a jejich vnoučata – Seniorská míle. Od 9:00 hodin bude možné se registrovat do různých kategorií závodu nebo k procházce Královskou oborou. Patronkou závodu je Dana Zátopová, která závodníky osobně pozdraví a běh odstartuje. Organizátorem běhu je organizace Život 90.

Zobrazit článek »

Národní divadlo věnuje mimořádné operní představení na charitativní účely, pomoc zamíří k seniorům


U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který každoročně připadá na 1. října, pořádá Národní divadlo benefiční představení Dvořákovy opery Jakobín. Výtěžek z večera věnuje přední české divadlo spolku Život 90, který pomáhá seniorům v nouzi. Mimořádné představení Národního divadla pro Život 90 se koná 1. října 2014 od 18:30 hodin. Jeho patronkou je Věra Čáslavská.

Zobrazit článek »

Osmdesátníci lektoři, sedmdesátníci studenti – nový školní rok akademie Života 90 začíná. Otevírají se čtyři desítky kurzů.


Hodiny angličtiny, italštiny nebo španělštiny, jóga, pilates, břišní tance, výtvarné kurzy, keramika, trénování paměti, šití nebo počítačové kurzy různých úrovní a další aktivity. To je náplň nového akademického roku Akademie seniorů a přilehlého Centra denních služeb Života 90. V pondělí 25. srpna zahajuje spolek Život 90 zápisy, výuka začíná 8. září. Vítaní jsou všichni senioři.

Zobrazit článek »

Konference Stáří spojuje 2014: V Praze už podruhé zazněly zásadní poznatky týkající se života a zdraví seniorů a lidí ve vyšším věku

Tématy konference Stáří spojuje 2014, kterou organizoval spolek Život 90, byl vyšší věk z různých úhlů pohledu – age management, zaměstnatelnost lidí 50+, prarodičovství, právo na celoživotní vzdělávání, sociální determinanty zdraví, prodloužení zdraví, podpora v křehkosti a nesoběstačnosti, dostupnost a přínos dlouhodobé péče; průniky zdravotních a sociálních služeb, potenciál kultury a umění pro kvalitu života, design místa a veřejného prostoru, bezpečný pohyb nebo komunitní centra a stárnutí v komunitě.

Zobrazit článek »

Počty násilných činů na starých lidech jsou stále vyšší. Telefonní linka Senior telefon eviduje třikrát více týraných seniorů než v roce 2011. K tématu vznikly i dvě nové studie


O 100 víc než v roce 2012, o 200 víc než v roce 2011. Tak roste číslo, které označuje počet hovorů, které se týkaly násilí na seniorech nebo jejich týrání. Krizová telefonní linka Senior telefon, kterou provozuje občanské sdružení Život 90, eviduje jen za letošní rok 164 případů týrání a 124 domácího násilí. Na linku Senior telefon se za posledních 10 let dovolalo 136 388 seniorů v problematických životních situacích.

Zobrazit článek »

Káva Modi: Káva, která pomáhá

Pražská kavárna Café Modi ve spolupráci s Životem 90 pomáhá těm, kteří to nejvíce potřebují. Společně jsme se rozhodli pomoci paní Evě Paličkové (63), která je po onkologické operaci. Kromě toho se léčí s depresemi a úzkostmi, má artrózu, cukrovku a také vysoký krevní tlak. Vloni jí zemřel manžel, který se o ní staral. Dcera paní Paličkové nemá možnost vzít si maminku domů a starat se o ní. Paní Paličková potřebuje pomoc odlehčovacího pobytového centra, kde by se zotavila z operace a pomalu se vrátila do stabilizovaného stavu. V tom jí pomůže projekt Káva, která pomáhá.

Zobrazit článek »

Štafetově na Říp - Jde nám o ŽIVOT

KDY: 17.5., start 8:00h od sídla ŽIVOTA 90 v ulici Karoliny Světlé

O CO JDE: dojít štafetově - po různě dlouhých etapách - na Říp a také vybrat co nejvíce financí na provoz Života 90.

Zobrazit článek »

Jak mohou senioři předcházet dluhům, radí soudní exekutoři a Život 90


Praha, 6. května 2014 (EK ČR) – Prevence a osvěta v oblasti dluhů pokračuje. V rámci projektu zaměřeného na seniory se uskuteční další přednáška o exekucích. Proběhne v Praze ve středu 14. května. Zvou na ni nezisková organizace Život 90 a Exekutorská komora ČR.

Zobrazit článek »

Tísňová péče Života 90 – výjimečná služba, která umožňuje seniorům žít déle doma

Žít doma i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím, že v případě potřeby vždy přijde pomoc - to umožňuje seniorům a zdravotně postiženým propracovaný systém tísňové péče. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo dezorientace. Umožňuje tak žít soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc. Služba se díky spolupráci s Nadací České spořitelny stane dostupnou pro širší okruh seniorů.

Zobrazit článek »

Do Vánoční Prahy vyjely čtyři stovky osamělých a handicapovaných seniorů

Už po dvaadvacáté se do vánoční Prahy v sobotu 14. prosince vydaly autobusy plné osamělých nebo handicapovaných seniorů. Pod taktovkou občanského sdružení Život 90 navštívili centrum hlavního města, kostely a paláce, trhy a betlémy. Zájem seniorů o výlet se oproti loňskému roku ztrojnásobil.

Zobrazit článek »

Do Vánoční Prahy vyjedou čtyři stovky osamělých a handicapovaných seniorů

Už po dvaadvacáté se do vánoční Prahy rozjedou v sobotu 14. prosince autobusy plné osamělých nebo handicapovaných seniorů. Pod taktovkou občanského sdružení Život 90 navštíví centrum hlavního města, kostely a paláce, trhy a betlémy. Zájem seniorů o výlet se oproti loňskému roku ztrojnásobil.

Zobrazit článek »

Stáří spojuje 2013

V Praze se konala konference o stáří, od českých i světových odborníků zazněly přednášky o péči, zdraví a bydlení seniorů.

Mezinárodní konference s názvem „Stáří spojuje 2013“ se uskutečnila ve dnech 7. a 8. října na Magistrátu hlavního města Prahy. Jejím organizátorem bylo občanské sdružení Život 90.
Zobrazit článek »

Ocenili jsme ty, kteří pomáhají seniorům

Do rukou třech dobrovolníc, které se bez nároku na odměnu již léta věnují práci se seniory i partnerů, kteří sdružení Život 90 finančně pomáhají, předala v rámci benefičního představení pro Život 90 ocenění olympijská vítězka Věra Čáslavská.

Zobrazit článek »

Seniorská míle 2013

Za krásného počasí odstartoval v pražské Stromovce v sobotu 5. října běh seniorů starších 60 let a jejich vnoučat Seniorská míle. Závod už po dvanácté zorganizovalo občanské sdružení Život 90. Patronkou sportovní akce byla tradičně Dana Zátopková, která také hlavní závody odstartovala.

Zobrazit článek »

Nová kampaň má podpořit sociální péči v přirozeném prostředí

V současné době pobírá celkem 102 000 lidí starších 80 let, o které se stará jiná fyzická osoba (např. příbuzný) nebo asistent sociální péče, příspěvek na péči. Dávku jim vyplácí Úřad práce ČR (ÚP). Celkem ji v České republice dostává 320 tis. lidí. V srpnu činil celkový objem takto vyplacených peněz 6,5 mld. Kč.

Zobrazit článek »

Výstava Doma ukazuje, jak chtějí staří lidé žít

Praha, 13. září 2013 – Občanské sdružení Život 90 představilo putovní výstavu portrétů seniorů. Ti se fotili ve svých domovech, aby podpořili základní myšlenku projektu – zůstat žít do nejdéle doma.
Zobrazit článek »

15. červen je Mezinárodním dnem připomenutí násilí na seniorech. V Česku se tlak na staré lidi a formy jejich vydírání stále stupňují

V sobotu 15. června si celý svět připomíná Mezinárodní den boje proti násilí na seniorech. Občanské sdružení Život 90 ve spolupráci s občanským sdružením spotřebitelů TEST v této souvislosti upozorňuje na aktuální a stále se vyhrocující problematiku psychického a ekonomického týrání seniorů při nabídkových zájezdech a podomních obchodních akcích.

Zobrazit článek »

Závody dračích lodí na Vltavě se kvapem blíží


4. ročník charitativního závodu dračích lodí pod záštitou Rotary klubu Prague International se uskuteční 1. června 2013.

Zobrazit článek »

5. února je Den bezpečnějšího internetu, Život 90 organizuje přednášku o nástrahách sítě pro seniory

Občanské sdružení Život 90 se jako podporující organizace připojilo k celosvětovému Dni bezpečnějšího internetu 2013, který připadá na 5. února. Tématem jubilejního 10. ročníku jsou online práva a zodpovědnost.

Zobrazit článek »

Život 90 vyhlašuje sbírku na pomoc konkrétním lidem

Sbírka „Pomozte konkrétnímu člověku“ umožňuje přispět konkrétní částkou na konkrétní účel v oblasti tísňové péče Života 90. Ta skrze tísňové tlačítko nebo mobilní telefon zajišťuje klientům pomoc a dohled 24 hodin denně, aniž by přitom museli opustit svůj domov a vyhledat ústavní péči.

Zobrazit článek »

Život 90 je proti zpoplatňování inkontinenčních podložek

Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší zdravotní pojišťovna v Česku, se rozhodla v roce 2013 nehradit inkontinenční podložky svým pacientům. Jedná se o úsporný krok, který je nešťastně namířen proti nejzranitelnějším osobám naší společnosti -  seniorům a lidem se zdravotním postižením.

Zobrazit článek »

Videoseriál Života 90 předchází nemocem stáří

Pro cílovou skupinu 60+ připravilo občanské sdružení Život 90 videoseriál s fyzioterapeutickým cvičením. Ve spolupráci s  odborníkem na klinickou gerontologii docentem Zdeňkem Kalvachem a fyzioterapeutkou Eliškou Novotnou seriál pečlivě ukazuje, jak účinně procvičovat jednotlivé části těla tak, aby nic nebolelo a zároveň se preventivně omezila zdravotní rizika u této cílové skupiny. Seriál je zdarma k dispozici na webovém portálu www.seniorum.cz.

Zobrazit článek »

sKarta: ano, nebo ne?

Na otázku, zda s-Karta ano nebo ne, odpovím jednoznačně. S-Karta ano.

Zobrazit článek »

Život 90 dostal cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Cyklus pořadů Senioři a informační technologie byl oceněn Vládním výborem pro zdravotně postižené občany za publicistické práce. V kategorii rozhlas se cyklus pořadů odvysílaný na Rádiu Classic FM s názvem Senioři a informační techgnologie umístil na 3. místě.

Zobrazit článek »

Život 90 vyvezl do vánoční Prahy 490 seniorů

V celkem 29 autobusech cestovalo 8. prosince vánoční Prahou celkem 490 seniorů v doprovodu zaměstnanců Života 90, průvodců a dobrovolníků. Z bohaté nabídky kostelů, muzeí a vánočních výstav si účastníci vybrali své trasy a na konci byli odměněni malými dárky.

Zobrazit článek »

Výjimečná kampaň proti násilí na seniorech končí, na Senior telefon se obrátil rekordní počet týraných lidí


Ve středu 31. října 2012 skončila měsíční informační kampaň občanského sdružení Život 90, která se zaměřovala na problematiku týrání seniorů v České republice. Kampaň představovala bezplatnou krizovou linku Senior telefon, která v uplynulých 4 týdnech zaznamenala 35% nárůst hovorů. O polovinu stoupl počet hovorů lidí se sebevražednými tendencemi.

Zobrazit článek »

Pozvánka na tiskovou konferenci ŽIVOTA 90

Zveme vás na tiskovou konferenci občanského sdružení Život 90 na téma Celorepubliková kampaň proti násilí na seniorech 2012, která bude probíhat v říjnu 2012. Tisková konference se koná v úterý 25. září 2012 v 11:00 hodin v Divadle U Valšů
Zobrazit článek »

V Česku se každý den objeví nový případ týrání seniora, každého druhého týrá rodina

Na 300 nových případů týrání zaznamenala v roce 2011 krizová telefonní linka Senior telefon, kterou provozuje občanské sdružení Život 90. Ve více než polovině případů šlo o mezigenerační týrání, tedy situaci, kdy je starší člověk psychicky, fyzicky nebo ekonomicky zneužíván svými dětmi nebo vnoučaty. Násilí na seniorech si celý svět připomíná v pátek 15. června 2012.

Zobrazit článek »

V Praze skončila 11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA

Právo na zdravotní péči, problematika stárnoucí pracovní síly, prevence chudoby, bydlení a životního prostředí i zanedbávání a násilí – to byla témata 11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA (International Federation on Ageing), kterou v Praze organizovalo občanské sdružení Život 90. Konference, které se zúčastnilo na 700 delegátů z 66 zemí, měla motto „Stáří spojuje“.

Zobrazit článek »

11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA míří do Prahy


Občanské sdružení Život 90 organizuje 11. Mezinárodní konferenci o stárnutí IFA (International Federation on Ageing) 2012, která se v Praze v Kongresovém centru koná 28. května – 1. června 2012. Cílem konference, na kterou se sjede více než 800 delegátů, specialistů a osobností zásadního významu z celého světa, je zlepšit podmínky života seniorů
.

Zobrazit článek »

Komedie Manžel pro Opalu zazněla v Divadle U Valšů po sté


Stou reprízu měla ve čtvrtek 24. května 2012 v Divadle U Valšů úsměvná komedie Manžel pro Opalu. Divadelnímu představení, jehož autorem je mistr chytré komedie a držitel Pulitzerovy ceny John Patrick, vévodí herecký trojlístek Květa Fialová, Lubomír Lipský a Naďa Konvalinková.

Zobrazit článek »

Herecké fotografie Luby Skořepové v Divadle U Valšů

Divadlo U Valšů hostí v květnu výstavu hereckých i soukromých fotografií herečky, spisovatelky a milovnice přírody Luby Skořepové. Výstavu můžete navštívit ve všední dny mezi 10:00 a 12:00 hodinou, a to až do pátku 25. května 2012.


Zobrazit článek »

V Praze začala 11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA

11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA 2012, kterou organizuje občanské sdružení Život 90 odstartovala dnes v Praze prvními akcemi. V následujících pěti dnech od 28. května do 1. června 2012 bude v pražském Kongresovém centru přednášet více než 250 odborníků, proběhnou desítky plenárních zasedání a více než 50 sympozií, seminářů a worskshopů.

Zobrazit článek »

Život 90 na Charitativním závodu dračích lodí

Občanské sdružení Život 90 je jednou ze tří charitativních organizací, do kterých poputuje výtěžek sobotního závodu dračích lodí. V letošním – třetím – ročníku závodu, který organizuje Rotary Club Prague International, se očekává výtěžek až jeden milion korun, o který se Život 90 rozdělí s dalšími dvěma neziskovými organizacemi – nadací Naše dítě a Sananim. Závod odstartuje v sobotu 26. května 2012 ve 12:00 hodin na Střeleckém ostrově v Praze.

Zobrazit článek »

Past v Divadle U Valšů zabodovala

Praha, 15. března 2012 – Zábavná detektivka PAST, známá i pod názvem Stalo se v Chamonix, měla dnes večer úspěšnou premiéru v pražském Divadle U Valšů.

Zobrazit článek »

Premiéra zábavné detektivky v Divadle U Valšů

Na pražská jeviště se potřetí vrací zábavná detektivka Past, známá také pod názvem Stalo se v Chamonix. Tentokrát v Divadle U Valšů a v lákavém obsazení – hlavních rolí se ujali Jaroslav Satoranský a Pavel Batěk. Dále hrají Jana Pidrmanová či Kristýna Podzimková, ale také Zdeněk Košata, Blanka Lormanová a Jan Miller.

Zobrazit článek »

Pádu se již senioři nemusí obávat – komplexní řešení nabízí občanské sdružení ŽIVOT 90

ŽIVOT 90 usnadní život seniorům díky unikátnímu způsobu péče, který zatím nemá v ČR obdoby

Zobrazit článek »

Napadly mne hovory se seniory. Hovory S.

Sociolog Zdeněk Joukl. Hledá lidi, kteří by se seniory diskutovali, hráli hry a zajímali se o moudrost stáří.

Zobrazit článek »

Benefiční večer pro ŽIVOT 90

Již po osmnácté při příležitosti mezinárodního dne seniorů 1. října 2011 občanské sdružení ŽIVOT 90 odměňovalo. Na slavnostním večeru na scéně Národního divadla v Praze poděkoval Mgr. Jan Lorman, ředitel sdružení všem, kteří podporují naši práci pro seniory a předal jim pamětní plakety.

Zobrazit článek »

90 procent týraných seniorů jsou ženy

Pomoc týraným seniorům často naráží na nezájem okolí i institucí * Má Česká republika dostatek nástrojů na jejich ochranu? * Jak rozpoznat, kdy jde opravdu o násilí nebo týrání? *

Zobrazit článek »

Světový den připomenutí násilí na seniorech

V Divadle 90 U Valšů pořádá ŽIVOT 90 15. června odborný seminář. Seminář je koncipován jako setkání odborníků na danou problematiku.

Zobrazit článek »

Kvartet má za sebou premiéru

Je to hra, kterou doporučuje 8 z deseti diváků a ti dva zbývající nemají slov * Divadlo 90 připravilo českou premiéru světového dramatika *

Zobrazit článek »

Město Úpice spustilo krizovou pomoc seniorům


První z deseti plánovaných zařízení pro tísňovou pomoc zapojeno * Dobrá spolupráce o.s. ŽIVOT 90 a sociální firmy Lotrando * Poskytnutá pomoc a podpora 24 hodin denně!

Zobrazit článek »

Areíon spustil krizovou pomoc seniorům v Kadani

První dva senioři z plánovaných deseti využívají tísňovou pomoc Areíon  * Financování služby díky grantu města Kadaň * Pomoca podpora 24 hodin denně.

Zobrazit článek »

Život 90 vykročil do 20. roku své existence

Jaký bude náš život v seniorském věku? Je společnost připravena na své stárnutí a dokáže se o své seniory postarat? To jsou otázky, které dnes patří k prvořadým. Nebylo tomu tak ale vždy, a už vůbec ne před dvaceti lety!

Zobrazit článek »

Slovanský ostrov i Národní divadlo budou v říjnu patřit seniorům

Praha, 3. září 2010 - Patnáctý ročník Dne seniorů a benefiční představení Rusalky v Národním divadle chystá na začátek října v Praze občanské sdružení ŽIVOT 90. Obě akce proběhnou u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1.října.

Zobrazit článek »

Svět si připomíná násilí na seniorech

Praha, 15. června 2010 – Na 15. červen připadá „Světový den připomenutí násilí na seniorech“ (World Elder Abuse Awareness Day). Upozornit má na fakt, že starší lidé patří mezi nejčastější oběti týrání.

Zobrazit článek »

Tísňová péče AREÍON a její moderní formy v péči o seniory - Senior Inspect

Tisková zpráva o semináři  "Tísňová péče AREÍON a její moderní formy v péči o seniory  - Senior Inspect" a samotném projektu AREÍON občanského sdružení ŽIVOT 90.

Zobrazit článek »

Benefiční představení v Národním divadle 1. října 2009

První říjnový den se uskutečnilo v Národním divadle benefiční představení Prodaná nevěsta jako připomínka Mezinárodního dne seniorů. V roce 2009 se podobné benefiční přestavení k Mezinárodnímu dni seniorů v Národním divadle uskutečnilo již po sedmnácté.

 

 

Zobrazit článek »

Deklarace Evropské konference o péči a ochraně starších lidí

Výstup z Evropské konference o péči a ochraně starších lidí, která se uskutečnila ve dnech 25. až 26. června 2009 v Praze.

Zobrazit článek »

Portál www.seniorum.cz

Tisková zpráva o spuštění portálu "nejen" pro seniory www.seniorum.cz

Zobrazit článek »

Kalendář akcí -

Předchozí
Další

Po
Út
St
Čt
So
Ne

Portál - kniha Hry a trénink Paměti
 

© Copyright Život90 2008 - 2018.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Zivot90.cz je bez písemného souhlasu Život90, z. ú. zakázáno. Provozovatelé portálu zaručují všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů. Provozovatelé nesbírají žádné osobní údaje, které jim uživatelé portálů sami dobrovolně neposkytnou.

test

Zavřít